مصاحبه امام خمینی با رادیو تلویزیون ژاپن

تاریخ: 1357/08/17

مصاحبه امام خمینی با رادیو تلویزیون ژاپن

سؤال: دولت جدید نظامی در ایران سر کار آمده، آیا فکر می کنید تغییری در وضع داده خواهد شد و مانعی برای پیروزی دوستان شما در آنجا خواهد بود؟
جواب: دولت جدید چیز تازه ای نیاورده، ایران مدت هاست با حکومت نظامی اداره می شود و حالا هم نخست وزیر نظامی است و وضع جدیدی پیش نمی آید و مردم به مقاومت خود ادامه می دهند و شکست دستگاه قطعی تر شده است.
سؤال: الان یک اتحاد جدید بین تمام نیروهای مخالف در ایران بوجود آمده است، از یک طرف در رأس مسلمانان شیعه شما هستید و بخشی هم چپ های افراطی هستند، آیا فکر نمی کنید که در آینده موجب مشکلات داخلی بشود؟
جواب: خیر، چپ ها تعداد بسیار قلیلی هستند. در ایران 35 میلیون مسلمان هستند که همه در خیابان ها از اسلام داد می زنند، چه کسانی در مقابل این 35 میلیون آگاه و معتقد می توانند بایستند. ما از این جهت هیچ مشکلی که قابل حل نباشد، نداریم.
سؤال: بعد از کار افتادن شاه، تصمیم شما و نظر شما در مورد دولت های آینده چیست؟ و بخصوص موضع شما راجع به نفت؟
جواب: دولت آینده، دولت مستقل و بدون اتکاء به سایر دول می باشد و برنامه این است که نفوذ دولت ها و ابر قدرتها را از ایران قطع کنیم و نفت را که مال ملت است در اختیار خود ملت بگذاریم و به کسانی می فروشیم که ارز به ما بدهند. ما نمی خواهیم نفت را نگه داریم، ما می خواهیم نفت را به کسانی که مشتری هستند بفروشیم و هر مشتری بهتری که یافتیم به او می فروشیم و هرگز اجازه نمی دهیم آهن پاره به جای پول به ما تحمیل کنند.