بیانات امام خمینی در جمع فرماندهان کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، مسؤول بسیج مستضعفان و فرماندهان و مسؤولان قرارگاه های مشترک ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تاریخ: 1363/02/30

اگر استقامت کنیم مؤید به تأییدات الهی هستیم

بسم الله الرحمن الرحیم
من در اینکه شما برادرها و فرماندهان ارتش و سپاه با هم ممزوج هستید، ید واحده هستید احساس سرافرازی می کنم. من هیچ وقت شماها را فراموش نمی کنم. من در مواقع استجابت دعا به شماها دعا می کنم. قوی باشید، برومند باشید و و از هیاهوی دنیا هیچ وقت به خودتان هراس راه ندهید. این مسائل در صدر اسلام هم بوده است این هیاهوها و بساطی که مخالفین اسلام در صدر اسلام راه می انداختند در زمان خود پیغمبر اکرم و بعدها همیشه بوده است. لکن خداوند امر فرموده است که ما مستقیم باشیم، استقامت کنیم. و اگر چنانچه استقامت کنیم موید به تاییدات الهی هستیم و شما چون پشتوانه تان خدای تبارک و تعالی است از هیچ چیز باک ندارید دیگرانند که پشتوانه شان شیطان است و با دست شیطان حرکت می کنند. شما که با قدرت الهی دارید حرکت می کنید قدرتمندید. عدد کم بودن اشکال ندارد، ایمان قوی بودن مهم است. و شما بحمدالله و همه ارتش و سپاه ما و سایر ارگان هایی که هستند در جبهه، همه آنها برومندند و چون پشتوانه ایمان در آنها هست نباید از هیچ چیز بترسند و نمی ترسند. و من حکایت هائی که از جبهه و از دوستانمان در جبهه می شنوم و مناجات هایی که در توی جبهه و سنگرها با خدای تبارک و تعالی می کنند، موجب سرافرازی است. شما بدانید که از بعد از اسلام تاکنون یک همچو ارتش و سپاهی نبوده است که سنگرهاشان معبدشان باشد و سنگرها را به صورت مسجد درآورند. شمائید که این کار را کردید و دارید می کنید. و شما پیش خدا سرافرازید و خدای تبارک و تعالی به شما قدرت می دهد و همین طوری که پیغمبر اکرم با عدد کم لکن با تأیید الهی مقاصد خودش را پیش برد و دنیا را در تحت تأثیر خودش قرار داد، شما هم که تابع آن وجود محترم هستید و شما الان می بینید که دنیا در تحت تأثیر شما واقع شده است، شما پیروزید الان.

قدرت شما در کاخ سفید و کرملین الان پرتوانداز است

شما در دنیا، الان اینکه انعکاس قدرت شما در کاخ سفید و در کرملین الان پرتو انداز است، همه قدرت ها از شما باک دارند، شما باک از کسی نداشته باشید. همه قدرت ها از قدرت اسلام الان

صحیفه نور جلد 18 صفحه 286

لرزیده اند و کارهای شما لرزانده آنها را. شما هیچ، از هیچ قدرتی نترسید. وقتی خدا با شماست، همه چیز با شماست. شما خدا را دارید ولو اینکه پشتوانه از شرق و غرب ندارید. و این افتخار شماست، افتخار اسلام است که نه به شرق متوجه باشد و نه به غرب متوجه باشد، صراط مستقیم باشد. راه، راه خداست. در راه خدا نه شهادت و نه نقص عضو و نه گرفتاری هیچ یک از اینها اشکال ندارد. این چیزی بوده است که اولیاء خدا از اولی که خلقت تحقق پیدا کرده است، انبیاء عظام در طول تاریخ مبتلا به آن بودند و نترسیدند و جلو رفتند و شما امروز قدرتمندانی هستید که در دنیا آواز شما پیچیده است. الان همه از شما باک دارند و شما از هیچ کس باک ندارید.

مادامی که وحدتتان را حفظ کنید خدا با شماست

با هم باشید، دست واحد باشید و همه را دعوت به وحدت بکنید. و بحمدالله وحدت حاصل است، حفظ کنید این وحدت را. مادامی که حفظ کنید شما وحدت خودتان را خدا با شماست (یدالله مع الجماعة) . وقتی اعتصام به حبل خدا بکنید خداوند با شماست. مسلم بدانید که کسی که خدا با اوست، شهید بشود یا زنده باشد پیروز است و شما چه خدای نخواسته، البته این یک دعایی است برای همه، همه مان چه شهید بشویم و چه پیروز بشویم هر دو پیروزی است. خداوند به همه شما قدرت عنایت کند و سلامت باشید.
والسلام علیکم و رحمة الله
البته سلام من هم به همه افرادی که در جبهه ها هستند برسانید و بگوئید من آنچه که از من می آید دعاگوئی است و دعا می کنم به همه تان. خدا همه تان را حفظ کند انشاءالله.