موافقت با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

تاریخ: 1377/11/23

موافقت با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با عفو جمع کثیری از محکومین محاکم عمومی، انقلاب و نظامی کشور موافقت فرمودند.
متن پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم‌
محضر مبارک مقام معظم رهبری‌
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دام ظله الوارف)
بسی خدای بزرگ را به این نعمت الهی شاکریم که بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب را جشن می‌گیریم و شاهد موفقیتها و پیشرفتهای بایسته و شایسته جمهوری اسلامی در این سرزمین پهناور هستیم و علی‌رغم توطئه‌های دشمنان اسلام و خنثی شدن همه آنها به دست بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام راحل (رضوان الله علیه) و رهبری و ارشاد و هدایت آن حضرت که امروز سکان‌داری این کشتی را در دنیای متلاطم بخصوص در برابر نقشه‌های شیطانی و استکباری جهان غرب به عهده دارید روشن است که شکرگزاری نعمت زندگی در سایه حاکمیت اسلام و قرآن و نظام ولایت فقیه تنها با توفیق الهی تا اندازه‌ای امکان‌پذیر است "ورنه از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدرآید..."
به شکرانه این نعمت بزرگ امیدوارم در بیست و دوم بهمن امسال که با سالهای گذشته تفاوتهایی را دارد جمع بیشتری مشمول لطف و عنایت آن جناب قرار گیرند و بدین منظور بر اساس بند 11 از اصل 110 قانون اساسی پیشنهاد می‌گردد مجازات محکومین محاکم عمومی، انقلاب و نظامی که محکومیت آنان تا تاریخ 22/11/77 قطعیت یافته و به مرحله اجراء درآمده است به شرح زیر مورد عفو قرار گیرند:
1 - باقیمانده محکومیت به جزای نقدی تا 10 میلیون ریال چنانچه به علت عجز از پرداخت جریمه تا تاریخ 22/11/77 مدت سه ماه در حبس باشند.
2 - باقیمانده محکومیت به جزای نقدی از 10 میلیون و یک ریال تا 20 میلیون ریال چنانچه به علت عجز از پرداخت جریمه تا تاریخ 22/11/77 مدت 6 ماه در حبس باشند.
3 - باقیمانده محکومیت به جزای نقدی از 20 میلیون و یک ریال تا 30 میلیون ریال چنانچه به علت عجز از پرداخت جریمه تا تاریخ 22/11/77 مدت 9 ماه در حبس باشند.
4 - باقیمانده محکومیت به جزای نقدی از 30 میلیون و یک ریال تا 40 میلیون ریال چنانچه به علت عجز از پرداخت جریمه تا تاریخ 22/11/77 مدت 12 ماه در حبس باشند .
5 - باقیمانده محکومیت به جزای نقدی از 40 میلیون و یک ریال تا 50 میلیون ریال چنانچه به علت عجز از پرداخت جریمه تا تاریخ 22/11/77 مدت 15 ماه در حبس باشند .
6 - باقیمانده محکومیت به حبس تا دو سال چنانچه تا تاریخ 22/11/77 یک چهارم از مدت حبس را تحمل نموده باشند.
7 - باقیمانده محکومیت به حبس بیش از دو سال تا 10 سال چنانچه تا تاریخ 22/11/77 یک سوم از مدت حبس را تحمل نموده باشند.
8 - باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومین ذکور و اناث که حسب اسناد سجلی سن آنان تا تاریخ 22/11/77 به ترتیب 65 سال و 55 سال تمام شمسی بالغ گردد.
9 - مدت محکومیت محکومین به اقامت اجباری یا منع اقامت در محل معین (به استثنای اقامت اجباری از باب حد) یک سوم از محکومیت کسر و عفو می‌شود.
تبصره 1: کل محکومیت به جزای نقدی در یک دادنامه قابل انطباق با یکی از بندهای مذکور 1 تا 5 می‌باشد، در صورت عدم تطبیق با یک بند نمی‌توان قسمتی از آن را مشمول بند دیگر کرد.
تبصره 2: در صورت محکومیتهای متعدد: مجموع محکومیتهای یک پرونده ملاک محاسبه می‌باشد. بنا بر این در صورت محکومیت در دو مرجع، محکومیتی که در حال اجرا است می‌تواند مشمول این دستورالعمل باشد.
تبصره 3: جرائم تقسیط شده که موجب آزادی محکومین آنان شده، مشمول این دستورالعمل نمی‌باشد.
تبصره 4: ملاک محاسبه کل محکومیت قطعی اولیه بدون احتساب عفوهای قبلی می‌باشد .
شرایط استفاده از این عفو:
الف - بیش از یک سابقه محکومیت نداشته باشند.
ب - محکوم علیه در زندان یا در تبعیدگاه باشد.
ج - شاکی یا مدعی خصوصی نداشته و یا تا پایان سال جاری رضایت شاکی را جلب و ضرر و زیان مدعی خصوصی را پرداخت نماید.
مستثنیات این عفو:
محکومیت به جرائم گروهکهای ضد انقلاب، سرقت مسلحانه، راهزنی، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، دائر کردن مراکز فساد و فحشا، جاسوسی، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس و ارتشاء بیش از 5 میلیون ریال از شمول این عفو مستثنی هستند.امید است کسانی که مشمول این عناوین هستند از رأفت اسلامی و عفو آن جناب استفاده کنند.
محمد یزدی‌
رئیس قوه قضاییه‌
متن پاسخ مقام معظم رهبری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم‌
با سلام و تحیت، نظر و پیشنهاد جناب عالی در مورد عفو محکومین مذکور مورد موافقت و قبول اینجانب است و یادشدگان به همان ترتیب که مرقوم داشته‌اید، معفوند.
والسلام علیکم و رحمه الله‌
سید علی خامنه‌ای‌
22/11/77
همچنین به مناسبت ایام الله 22 بهمن، تعداد 75 نفر از محکومین دادگاههای ویژه روحانیت و مرتبطین غیر روحانی این دادگاه به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری مورد عفو و رأفت اسلامی قرار گرفتند.