پیام تشکر امام خمینی از ملت ایران

تاریخ: 1342/01/16

نظر روحانیت جز اصلاح حال ملت و بقاء استقلال مملکت نیست

بسم الله الرحمن الرحیم
لازم است از ابراز احساسات ملت محترم ایران خصوصا اهالی معظم تهران ایدهم الله تعالی که مستلزم زحمات و خسارات فراوان بود تشکر کنم.
تعطیل عمومی بازارها و خیابان ها با این محیط ارعاب و خفقان و اختناق و با وضع اقتصاد عصر حاضر، ابراز انزجار و تنفر عمومی از دستگاه جباره بود.
کرارا تذکر داده شد که روحانیون نظری جز اصلاح حال ملت و بقاء استقلال مملکت ندارند و حفظ قوانین اسلام و قانون اساسی به آن جهت که ضامن حفظ مذهب جعفری و قوانین اسلام است سرلوحه مرام آنهاست و هر کس قصد تجاور به حریم اسلام و قوانین مقدسه آن داشته باشد، در هر لباس و مقام که باشد، روحانیت به پشتیبانی از شما برادران ایمانی و ملت بزرگ اسلام در نصیحت یا مقابله با او کوشش خواهد کرد.

وفاداری ملت به روحانیت و اسلام

شما ملت بزرگ ایران با تعطیل کارهای خود و تحمل ضرر و زحمت به پشتیبانی از روحانیت و اسلام ثابت کردید که به احکام خدای تعالی به مقام مقدس روحانیت وفادار هستید و از کسانی که بر خلاف قوانین اسلام می خواهند قدم هایی بردارند، تا سرحد امکان اظهار تنفر کنید. (شکرالله سعیکم و علی الله اجرکم) خداوند تعالی به شما توفیق و جزای خیر عنایت فرماید.

کوشش عمال اجانب در تضعیف یگانه پشتوانه مملکت (روحانیت)

ما اکنون در محاصره همه جانبه به سر می بریم، بسیاری از تلگرافات ما به مقصد نمی رسد، تلگرافاتی که به ما شده است غالبا نمی رسد. مطبوعات کشور آزادانه یا به اجبار به هتک و اهانت ما قلمفرسائی می کنند. گویندگان با اشاعه اکاذیب به هتک و تضعیف روحانیت، یگانه پشتوانه مملکت کوشا هستند و از هیچ تهمت و افترایی خودداری نمی کنند، این پشتوانه باید شکسته شود تا اجانب

صحیفه نور جلد 1 صفحه 42

آزادانه به مقاصد شوم خود برسند،روحانیت باید زجر ببیند، هتک شود، این لباس در خور سوختن است،در بیست و چند سال قبل به دست عمال انگلیس دشمن سابقه دار اسلام و شرق، چه اهانت ها وزجرها و شکنجه ها که دیدند، جوان ها از سالخورده ها بپرسند، امروز به دست عمال دیگران باید اهانت شوند وشکنجه ببینند، خداوند قهار کافی است.
بار دیگر از ملت بزرگ ایران تشکر نموده، از خداوند تعالی عظمت اسلام و قرآن و استقلال ممالک اسلامی و شوکت و بزرگی پیروان قرآن کریم را خواستارم.
والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
روح الله الموسوی الخمینی