بیانات در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم

تاریخ: 1368/04/21

بیانات در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم


بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌
متقابلا این‌ مصیبت‌ بزرگ‌ و جانگداز و غم‌ سنگین‌ را به‌ همه‌ی شما برادران‌ و عزیزان‌ که‌ با اخلاص‌ و صمیمیتی کم‌نظیر، از راه‌ دور طی طریق‌ کردید و به‌ این‌جا تشریف‌ آوردید، صمیمانه‌ تسلیت‌ عرض‌ میکنم‌.
بارها امام‌ عزیزمان‌ - آن‌ دل‌ حکیم‌ و روح‌ آگاه‌ - درباره‌ی ملت‌ ایران‌ و وفا و اخلاص‌ و صمیمیت‌ شما مردم‌ سخن‌ گفته‌ بود و شهادتهای روشن‌ و قاطعی را بیان‌ فرموده‌ بود. شاید برای امتی، از این‌ بالاتر فخری نباشد که‌ امام‌ و پیشوایی مانند امام‌ بزرگوار ما، از او اظهار رضایت‌ و خشنودی کند و زبان‌ به‌ ستایش‌ و مدح‌ او بگشاید.
شما که‌ در این‌ هوای گرم‌، راههای طولانی را با پای پیاده‌ طی کردید، عشق‌ و صفای خودتان‌ را نسبت‌ به‌ انقلاب‌ و امام‌ به‌ نهایت‌ رساندید و زبان‌ دشمنان‌ را کوتاه‌ و دل‌ دوستان‌ را محکم‌ کردید و امید را در دل‌ ملتهای مسلمان‌ سراسر عالم‌ شکوفا نمودید.
حقیقتا آنچه‌ ملت‌ بزرگ‌ ایران‌ در این‌ چهل‌ روز از خود نشان‌ داد، به‌ عنوان‌ یک درس‌ همیشگی، در تاریخ‌ ثبت‌ خواهد شد. من‌ لازم‌ میدانم‌ صمیمانه‌ترین‌ و مخلصانه‌ترین‌ تشکر خود را از شما برادران‌ و عزیزان‌ ابراز کنم‌. در میان‌ شما، خانواده‌های عزیز شهیدان‌ و جانبازان‌ و اسرا و مفقودان‌ و نیز رزمندگان‌ و مدافعان‌ حریم‌ مرزهای جمهوری اسلامی و علمای اعلام‌ و ائمه‌ی جمعه‌ و روحانیون‌ محترم‌ و سایر قشرهای مختلف‌ هستند. این‌ مجموعه‌ که‌ به‌ عشق‌ امام‌(ره‌) و انقلاب‌، از نقاط مختلف‌ کشور با پای پیاده‌ تشریف‌ آوردند، و دیگر کسانی که‌ با همین‌ روحیه‌ این‌ راهها را طی کردند، بیشک مورد لطف‌ الهی و رضای ولیعصر(ارواحنالتراب‌ مقدمه‌الفداء) و مایه‌ی آبروی اسلام‌ و انقلابند.
مطلب‌ مهم‌ این‌ است‌ که‌ هر وقت‌ اسلام‌ در هر دوره‌یی از دوره‌ها و در طول‌ هزاروچهارصد سال‌ گذشته‌، با چهره‌ی واقعی خود در دنیا آشکار شد، دشمنیهای شدید و کینه‌های عمیق‌ و خباثتهای عجیب‌ و غریب‌ در مقابل‌ آن‌ صف‌آرایی کردند; و هر وقت‌ اسلام‌ از چهره‌ی واقعی خود خارج‌ شد و جلوه‌ها و درخشندگیها و برندگیها و داعیه‌های بزرگش‌ را پنهان‌ کرد، دشمنیها و صف‌آراییها کم‌ شد.
شما ببینید که‌ اسلام‌ در مکه‌ با چه‌ دشمنیها و خباثتهایی روبه‌رو بود. همه‌ی آدمهای بد و حیوان‌صفت‌ و ددمنش‌، در مقابل‌ پیامبراکرم‌(ص‌) و اسلام‌ صف‌ کشیدند. وقتی آن‌ بزرگوار به‌ مدینه‌ تشریف‌ آورد، دشمنیهای خونین‌ و خباثت‌آمیز از سوی آدمهای شریر و پلید ادامه‌ یافت‌. در قرآن‌ سوره‌یی به‌ نام‌ "احزاب‌" است‌ که‌ شرح‌ همین‌ وقایع‌ در آن‌ منعکس‌ میباشد. احزاب‌، جناحهای مختلفی بودند که‌ در مقابل‌ اسلام‌ و رهبر عالیقدر آن‌ صف‌آرایی کردند. در میان‌ آنها، مشرکان‌ قریش‌ و سقیف‌ و اهل‌ کتاب‌ دورافتاده‌ از کتاب‌ و یهود و نصاری و منافقان‌ بودند که‌ همه‌ برای کوبیدن‌ اسلام‌، یکدل‌ و یکدست‌ شده‌ بودند.
در دوران‌ حکومتهای طولانی سلاطین‌ بنیامیه‌ و بنیعباس‌، کسانی که‌ دم‌ از اسلام‌ واقعی و محمدی(ص‌) میزدند، زیر انواع‌ فشارها و شکنجه‌ها و اختناقها بودند و با انواع‌ توطئه‌ها مواجه‌ میشدند. زندگی موسیبن‌جعفر(ع‌) و دیگر ائمه‌، و زندگی علما و محدثان‌ بزرگی که‌ در آن‌ روزگار از دست‌ خلفای جور چوب‌ و تازیانه‌ و کتک خوردند و زندان‌ رفتند و کشته‌ شدند، با همین‌ مشکلات‌ مواجه‌ بوده‌ است‌.
بنابراین‌، هرجا که‌ اسلام‌ ناب‌ و حقیقی ظاهر شد، گروههای شر و فساد در مقابل‌ آن‌ صف‌ میبستند و با همه‌ی توان‌ با آن‌ مبارزه‌ میکردند; اما اسلامی که‌ از شعارهای اصلی و روح‌ خود خالی شد و با ظلم‌ درنیفتاد و با انواع‌ و اقسام‌ فساد اخلاقی دمساز و دمخور شد و از اصول‌ خود چشم‌پوشی کرد و به‌ بعضی از شعایر اکتفا نمود، قدرتها با آن‌ مبارزه‌ نمیکنند وشریرها در مقابل‌ آن‌ صف‌ نمیکشند. این‌ موضوع‌ در تاریخ‌ فصل‌ عریض‌ و مشبعی دارد که‌ شما میتوانید در کتابها بخوانید و مانند آن‌ را در دوران‌ تاریک و سرشار از فساد و تباهی سلطنت‌ رژیم‌ گذشته‌ و دیگر رژیمهایی که‌ بر ایران‌ حاکم‌ بودند، ببینید.
امروز هم‌ در دنیا اسلامی که‌ با ظلم‌ و زورگویی درافتد و چپاولگری و فساد را محکوم‌ کند، وجود دارد. این‌ اسلام‌ باید در انتظار دشمنی ابرقدرتها و امریکا و صهیونیستها و کمپانیهای غارتگر عالم‌ و سلاطین‌ فاسد و رؤسای مفسد امروز دنیا باشد.
روزی که‌ ما پشت‌ سر امام‌ عزیز و علمدار اسلام‌ ناب‌، شعارهای اسلام‌ واقعی را مطرح‌ میکردیم‌، میدانستیم‌ که‌ دشمنها و قدرتها و ابرقدرتها در مقابل‌ ما صف‌آرایی میکنند. در صدر اسلام‌ هم‌ همین‌گونه‌ بود. آن‌ روزی که‌ یهودیها و منافقان‌ و کفار و مشرکان‌، اطراف‌ مدینه‌ی پیامبر را محاصره‌ کردند و جنگ‌ احزاب‌ و خندق‌ را به‌ وجود آوردند، مؤمنین‌ واقعی گفتند: "هذا ما وعدناالله‌ و رسوله‌"; این‌، چیز تازه‌یی نیست‌. خدا و رسولش‌ به‌ ما گفته‌ بودند که‌ بدها و شریرها و فاسدها علیه‌ شما همدست‌ خواهند شد. بنابراین‌، آنها چون‌ صدق‌ وعده‌ی الهی را دیدند، ایمانشان‌ قویتر شد.
هرجا که‌ اسلام‌ واقعی آشکار شد، اگرچه‌ قدرتهای خبیث‌ و پلید در مقابل‌ آن‌ صف‌آرایی کردند، اما انسانهای پاک و دلهای مطهر و روحهای صاف‌ و فطرتهای پاک و ناآلوده‌، با همه‌ی توان‌ و وجود از آن‌ حمایت‌ کردند. چرا ده‌ میلیون‌ انسان‌ عزادار در ایام‌ رحلت‌ امام‌(ره‌) گرد پیکر مطهر آن‌ بزرگوار جمع‌ شدند و آن‌گونه‌ بر سر و سینه‌ی خود میزدند؟ چرا صدها میلیون‌ مسلمان‌ در سرتاسر عالم‌، به‌ خاطر درگذشت‌ یک انسان‌، این‌طور عزادار و داغدار شدند؟ محبوبیت‌ امام‌ ما به‌ خاطر چه‌ بود؟ جواب‌، یک کلمه‌ است‌: به‌ خاطر اسلام‌. خود آن‌ بزرگوار این‌ نکته‌ را به‌ ما یاد داد و خود او به‌ ما فهماند و تأکید کرد که‌ به‌ خاطر اسلام‌، خدا دلها را متوجه‌ انقلاب‌ و رهبر و ملت‌ ایران‌ کرد.
آن‌ چیزی که‌ به‌ پاها و دلهای شما قوت‌ داد، تا بتوانید راههای طولانی را طی کنید و به‌ این‌جا بیایید، اسلام‌ ناب‌ و مدافع‌ مظلوم‌ و ناسازگار با ظالم‌ بود. این‌ اسلام‌ است‌ که‌ دلها را جذب‌ و جمع‌ میکند و نیرویی عظیم‌ و شکست‌ناپذیر به‌ وجود میآورد. راز اصلی همین‌ نکته‌ است‌، که‌ ما باید آن‌ را درست‌ درک کنیم‌ و همیشه‌ به‌ یاد داشته‌ باشیم‌.
انقلاب‌ اسلامی تا وقتیکه‌ در خط صحیح‌ اسلام‌ ناب‌ - یعنی خط امام‌ - با دقت‌ حرکت‌ میکند و شما مردم‌ دین‌ و اسلام‌ را بر هر چیز دیگر ترجیح‌ میدهید و روحیه‌ی دفاع‌ از اسلام‌ و ارزشهای اسلامی را زنده‌ نگه‌ میدارید و شعارهای کوبنده‌ و برخاسته‌ از متن‌ اسلام‌ را مورد توجه‌ قرار میدهید، نه‌ امریکا و نه‌ شرق‌ و غرب‌ و نه‌ ارتجاع‌ و نه‌ هیچ‌ قدرت‌ دیگر، قادر نخواهند بود که‌ شما و کشور و نظام‌ جمهوری اسلامی را از حرکت‌ به‌ سمت‌ هدفهای خود باز دارند.
همه‌ی ملت‌ ایران‌، این‌ درس‌ پرمغز و کوتاه‌ را از امام‌ عزیزمان‌ به‌ یاد داشته‌ باشند و وحدت‌ کلمه‌ بر محور اسلام‌ را فراموش‌ نکنند; "واعتصموا بحبل‌الله‌ جمیعا". به‌ ریسمان‌ الهی چنگ‌ زنید و بر محور اسلام‌ متحد شوید. این‌ اتحاد، علاج‌ همه‌ی دردها و کوبنده‌ی تمام‌ دشمنان‌ است‌. اکسیر اعظم‌ برای پیروزی ملت‌ ایران‌، همین‌ یک نکته‌ است‌: اتحاد کلمه‌ براساس‌ اسلام‌.
البته‌ اسلام‌ را به‌ چندگونه‌ معنا نکنند. اسلام‌ مورد نظر ما، همان‌ اسلامی است‌ که‌ امام‌ عزیز در طول‌ زندگیش‌ از آن‌ دم‌ زد و در ده‌ سال‌ درخشان‌ آخر عمرش‌، با تمام‌ وجود خود برای آن‌ سرمایه‌گذاری کرد; اسلامی که‌ او به‌ ما آموخت‌ و در راه‌ آن‌ حرکت‌ کرد. همه‌ باید بر گرد محور اسلام‌ و خط امام‌، متحد و همدل‌ و مهربان‌ باشند و با یکدیگر همکاری کنند، تا هیچ‌ مشکلی بر سر راه‌ ما باقی نماند.
ما کارهای زیادی داریم‌ که‌ باید انجام‌ بدهیم‌. استکبار ما را هشت‌ سال‌ به‌ جنگ‌ تحمیلی مشغول‌ کرد. قبل‌ از آن‌ هشت‌ سال‌ هم‌ جنگ‌ بود; منتها جنگ‌ اعلام‌نشده‌ بود. ما باید با سرعتی حرکت‌ کنیم‌ که‌ جبران‌ آن‌ هشت‌ سال‌ را بکند. باید برای رفاه‌ کشور، تأمین‌ عدالت‌ اجتماعی، استقرار ارزشهای اسلامی و عمق‌ بخشیدن‌ به‌ انگیزه‌های انقلابی کار کنیم‌ و نیازهای مادی این‌ ملت‌ را برآورده‌ سازیم‌.
اینها کارهای مهمی است‌. این‌ کارهای مهم‌، فقط به‌ دست‌ مسؤولان‌ انجام‌ نمیگیرد. مسؤولان‌ با همکاری ملت‌ و با اعتصام‌ به‌ حبل‌الله‌ و اتحاد و اتفاق‌ بر محور اسلام‌ و خط امام‌، کارها را پیش‌ خواهند برد. مطمئن‌ باشید که‌ دست‌ خدا با این‌ ملت‌ بوده‌ و خواهد بود و دعای ولیعصر(ارواحنافداه‌) به‌ این‌ ملت‌ کمک کرده‌ و باز هم‌ ان‌شاءالله‌ خواهد کرد.
یک بار دیگر از همه‌ی شما که‌ زحمت‌ کشیدید و با پای پیاده‌ مسیر را طی کردید و گرما و ناراحتی و عطش‌ را تحمل‌ نمودید، صمیمانه‌ تشکر میکنم‌; اگرچه‌ من‌ کوچکتر از آن‌ هستم‌ که‌ بتوانم‌ از این‌ همه‌ صفا و صمیمیت‌ تشکرکنم‌. ان‌شاءالله‌ سپاس‌ و شکر الهی شامل‌ حال‌ شما باشد.
والسلام‌ علیکم‌ و رحمه‌الله‌ و برکاته‌