فرمان امام خمینی به حجت الاسلام حسن صانعی

تاریخ: 1362/04/22

فرمان امام خمینی به حجت الاسلام حسن صانعی

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ حسن صانعی دامت افاضاته
جنابعالی را به سرپرستی بنیاد 15 خرداد منصوب می نمایم. این بنیاد موظف است به وضع مستضعفین و محرومین رسیدگی نماید. بدیهی است خانواده شهدای محترم و معلولین عزیز مورد توجه بیشتر آن بنیاد قرار گیرد. امید است با اطمینان و اعتمادی که به آنجناب دارم، امور آن بنیاد را به بهترین وجه اداره بنمایید.
روح الله الموسوی الخمینی