استفتاء رئیس کل بانک مرکزی از محضر امام خمینی در مورد ارز حاصل از فروش نفت

تاریخ: 1361/08/17

محضرمقدس رهبرانقلاب وبنیانگذارجمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی

به دنبال فرمان جنابعالی در مورد لغو قوانین خلاف اسلام و مطالعاتی که در بانک مرکزی بدین منظور و جایگزین نمودن قوانین جدیدی که مخالف شرع مقدس اسلام نباشد به عمل آمد، چون شبهه ای در مورد مالکیت دولت بر ارز حاصل از فروش نفت ایجاد گشته است، لذا از محضر آن مرجع عالیقدر تقاضا دارد که پاسخ سؤال زیر را بفرمایند.
سوال: آیا ارزی که از طریق فروش نفت که توسط دولت و با هزینه و سرمایه گذاری دولت استخراج گشته و توسط دولت نیز به فروش می رسد متعلق به دولت و در مالکیت او هست یا نه؟
محسن نور بخش
(610817)

فتوای امام خمینی در پاسخ رئیس کل بانک مرکزی ایران

بسمه تعالی
متعلق به دولت و در مالکیت دولت اسلامی است که باید صرف در اداره کشور و مصالح ملت شود.
روح الله الموسوی الخمینی