بیانات امام خمینی در دیدار با رئیس و مسؤولان شهربانی جمهوری اسلامی، آگاهی و دادستانی

تاریخ: 1361/03/29

بیانات امام خمینی در دیدار با رئیس و مسؤولان شهربانی جمهوری اسلامی، آگاهی و دادستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
وضع پلیس در دنیا و در رژیم سابق این بود که همه در خدمت قدرتمندان بودند و نقشه آنهائی که می خواستند در کشورها سلطه پیدا کنند و نمی توانستند که همه مردم را تحت نظارت قرار دهند این بود که نفر یا افراد مقتدری را بر سر همه بگمارند، مثل رضاخان که یک آدم قلدری بود و به اسم نجات ایران وارد شد و همه قدرت ها را در دست گرفت و در اختیار انگلیس قرار داد.
پلیس در دنیا در خدمت مردم و بیچاره ها نیست، در دنبال قلدرهاست و اینکه می بینید همه قدرت ها نسبت به ایران بد شده اند و هر موضوع کوچکی را بزرگ و هر امر بزرگی را کوچک می کنند، به خاطر این است که پلیس و ارتش امروز ما غیر از همه کشورهاست. پلیس با مردم مختلط است. الان پلیس با سایر ارگان ها با هم و همه در خدمت مکتبی هستند که سال ها کوبیده شده است. خدا خواست که این کشور را نجات داد و این هم یک نعمتی بود که همه متوجه این مسائل بشوند.
اینکه می گویم دنیا چیزهای کوچک خود را بزرگ و آنچه مربوط به ماست با بی توجهی از آن می گذرد، همین قضیه موزه عباسی بود که آنقدری که من مطلع هستم، راجع به آن اصلاً چیزی ذکر نکردند. در حالی که این موضوع یکی از مسائل مهم پلیسی بود که اگر یک کشور دوست آنها صد مرتبه کمتر این کار را انجام می داد آنها بزرگ می کردند.
اینها از ایران ترسیده اند، نه از افراد، بلکه از این انسجام و اینکه پلیس و ارتش و دولت در خدمت مردم هستند و مردم پشتیبان آنها می باشند که اگر برای یک پلیس در خیابان گرفتاری پیدا شود مردم در رفع آن همکاری می کنند.
این مطلب را باید همیشه در ذهن داشته باشید و به پرسنل خود تذکر دهید که هنوز دست ها در کار است و آنها غافل نشسته اند. آنها یک چیزی را از دست داده اند که آن چیز منشأ است که همه چیز را از دست آنها بگیرد. و این مسأله از منطقه هم گذشته و به خود آنها رسیده است. این به خاطر آن است که همه در خدمت اسلام هستند و پلیس هم در خدمت اسلام است. همین کارهای شما عبادت است و شما در مقابل خداوند تعالی برای کشف این مسأله ارزش دارید، چون شما به کشوری آبرو می دهید که برای خدا قیام کرد. و من باید از این کشفی که کردید تشکر کنم که زحمت کشیدید و ماه ها روی آن کار کردید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته