بیانات امام خمینی در جمع اعضای شورایعالی تبلیغات اسلامی، ائمه جماعات قم و غرب تهران و کارکنان دفتر مرکزی سازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ: 1361/02/26

هیچ انقلابی تاکنون به اندازه انقلاب اسلامی مورد هجوم تبلیغاتی و تسلیحاتی واقع نشده است

بسم الله الرحمن الرحیم
بحمدالله این مجلس، مجلس علماست، مجلس دانشمندان متعهد است و ما موفق شدیم به زیارت آقایان و امیدواریم که همه توفیق پیدا کنیم در خدمت به اسلام.
مسأله تبلیغات از صدر اسلام تا ابد یکی از اموری است که اسلام بر آن پافشاری کرده است و در این زمان که ما هستیم یک اولویت خاصی دارد همه می دانیم که هیچ انقلابی تاکنون به اندازه انقلاب اسلامی مورد هجوم تبلیغاتی و تسلیحاتی واقع نشده است. انقلاب هائی که در دنیا واقع شده است یا گرایش به راست داشته اند، راستی ها با او موافقت می کرده اند و اگر مخالفتی بوده است، از چپی ها بوده است، یا گرایش به چپ داشته اند، بعکس بوده است. لکن اسلام چون نه شرقی و نه غربی است و صراط مستقیم است، جمهوری اسلامی هم با همان برداشت از اسلام متحقق شده است و امروز چون نه چپی است، چپی ها با او مخالفند و نه راستی است، راستی ها با او مخالفند و ملاحظه می فرمائید که تمام رسانه های دنیا به استثنای کمی از آنها و تمام رسانه های بزرگ دنیا الان یا با صراحت و یا با تلویح با این جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت می کنند و در هر شب و روز ساعات بسیار را برای سرکوبی جمهوری اسلامی صرف می کنند و از آن طرف اشخاصی امثال صدام را که من از اول گفتم که این آدم، آنوقت هم که ما در نجف اشرف مشرف بودیم، آن را یک مرد خطرناکی معرفی می کردند و یک جنون عجیبی در این آدم هست که برای خودخواهی خودش حاضر است که تمام ملت های دنیا را به خاک و خون بکشد، اینها را وادار کرده اند که با ما مخالفت کنند و حمله کنند و امروز هم که به خواست خدای تبارک و تعالی و تاییدات او جبهه جنگ دارد، تکلیفش کنند و حمله کنند و امروز هم که به خواست خدای تبارک و تعالی و تأییدات او جبهه جنگ دارد تکلیفش معین می شود و سقوط صدام و انشاءالله حزب بعث نزدیک می شود، رسانه های گروهی که نمی توانند منکر این بشوند که پیشرفت هائی ایران کرده است، معذلک از راه های دیگری مشغول سمپاشی شده اند. از این راه که اگر این جمهوری موفق بشود و غلبه پیدا کند بر عراق، بر رژیم عراق، آیا با منطقه چه خواهد کرد، آیا با شیخ نشینان حکومت های منطقه چه خواهد کرد. این حرف ها الان رایج شده است و در رسانه های

صحیفه نور جلد 16 صفحه 150

گروهی گفته می شود و تمامش برای این است که آنها را وادار کنند به یک کاری در مقابل ایران، در مقابل جمهوری اسلامی.
و ما امروز برای خاطر اینکه در تاریخ مسأله بماند، عرض می کنم که دولت ایران و ملت ایران با همه ملت ها و با همه دستگاه هائی که انحراف ندارند، مخالفت ندارد و از اول هم اعلام کرده است که ما به زمین های دیگران هیچ نظری نداریم و پیش ما اصلش زمین و طبیعت و مادیت اینقدرها نیست که به ازای او با مسلمانان جهان به جنگ برخیزیم. این یک برنامه ای است که مخالفین اسلام دارند و سرکشان دنیا و ارباب های آنها دارند که باید سرکوبی کرد تمام مستضعفان جهان را تا به قدرت رسید و به نوائی رسید و اسلام یک همچو امری را که محکوم می کند و ما که تابع اسلام هستیم و ملت ما که ملتی است، تعهد دارد به تبعیت از احکام اسلام، هرگز مخالفت با احکام اسلام نمی کند و ما اعلام می کنیم که این حکومت هائی که در منطقه هستند یا خارج منطقه هستند توجه داشته باشند که آنها را دارند وادار می کنند که خودشان را به هلاکت بیندازند برای خاطر امریکا یا بلوک دیگر.
ما به اینها مکرر تنبه داده ایم که شما آلت دست ابرقدرت ها هستید و از شما استفاده می کنند، به شما استفاده نمی دهند. شمائی را که امروز دارند تحریک می کنند که اگر با صدام همراهی نکنید، چه و چه خواهد شد و ایران با شما چه ها خواهد کرد، اینها می خواهند که شما آلیت دست آنها را داشته باشید و به منافع آنها با صدام همراهی کنید و به همان تله ای که صدام افتاد، شما هم بیفتید و شما بدانید که اگر صدام نجات پیدا کند و قدرت به دست بگیرد، آدمی نیست که قدرشناسی از امثال شما بکند، آدمی است که جنون بزرگ بینی خودش را دارد و با این جنون با شما که با او هم همراهی کردید به جنگ برمی خیزد و شما را اگر قدرت داشته باشد، تباه خواهد کرد. و من و دولت ایران و ملت ایران اعلام می کنیم که شما اگر چنانچه با صدام همراهی نکنید و اگر چنانچه بطور اسلامی با ما رفتار کنید و به برنامه های قرآن کریم با ما رفتار کنید و با ملتها رفتار کنید، دولت ایران و ملت ایران با شما برادر است و از شما حمایت خواهد کرد. لکن اگر چنانچه خدای نخواسته انحرافی عمل کنید و خودتان را به این دام بیندازید، مطمئن باشید که شما از صدام قدرتمندتر نیستید و آنهائی که مثل دولت مصر می خواهند به او کمک کنند، آنها هم تجربه کنند ببینند که چه خواهد شد و من نصیحت شان می کنم که این تجربه را نکنند و جوان های بیگناه مردم را به تباهی نکشند و جوان ها را نیاورند در یک میدانی که عاقبتش برای آنها هلاکت است.

ما امروز موظفیم که تبلیغات را هر چه بیشتر تقویت کنیم

و اما در یک همچو محیطی که تمام رسانه های گروهی به ضد اسلام واقعاً و به ضد جمهوری اسلامی تبلیغات می کنند، امروز تبلیغات یک ویژگی خاص دارد و بر همه لازم است که تبلیغات کنند. تبلیغات داخلی برای اینکه مبادا خدای نخواسته مردم تحت تأثیر تبلیغات سوء ابرقدرت ها واقع بشوند و بالاتر از او تبلیغات در خارج باید بشود.

صحیفه نور جلد 16 صفحه 151


ما تبلیغاتمان در خارج بسیار ناقص است و اشخاصی که از خارج می آیند اینجا و با من ملاقات می کنند، همه از این مطلب شکایت دارند که در خارج تبلیغات کم است. البته وزارت خارجه و ارشاد اخیراً یک طرح هائی دارند و انشاءالله موفق خواهند شد، لکن باید ما تبلیغاتمان زیاد بشود که لااقل ما بتوانیم به ملت ها حالی کنیم که این تبلیغاتی که اینها بر ضد اسلام و بر ضد مسلمین و بر ضد جمهوری اسلامی می کنند، اینها تمام غلط است و شما دیدید که وقتی خبرنگارها از اطراف می آیند و می بینند، آنهائی که انصاف دارند اعلام می کنند و همین چند روز پیش از این یکی از آنها اعلام کرد که کلیه چیزهائی که ارتش ایران اعلام کرده است صحیح است، لکن رسانه های گروهی دست بردار نیستند. آنها اگر یک قدم فرض کنید که صدامی ها پیش بیایند، او را قلمداد می کنند که کجا را گرفتند، کجا چه شد، محاصره کردند ارتش ایران را و اگر چنانچه ایران پیش ببرد، حتی الامکان ذکری نمی کنند، آنوقتی که خیلی رسوائی در می آورد ذکر کمی می کنند و می روند دنبال اینکه آیا چه خواهد شد، ای وای که اگر اسلام پیروز بشود چه خواهد شد. و ما امروز موظفیم که تبلیغات را هر چه بیشتر تقویت کنیم و دولت و وزارت ارشاد موظف است که تبلیغات را در خارج تقویت کند و همه آقایانی که از اول اصل شأنشان تبلیغ بوده است، انبیا شأنشان تبلیغ بوده است، اولیاء خدا شأنشان تبلیغ بوده است، همه آقایان علمایی که هستند، اینها همه مبلغین اسلام هستند. باید خطباء عظام ما که مبلغین اسلامند، علمای اعلام ما، طلاب عزیز ما و قشرهای دیگر که در تبلیغات دخالت دارند و مشغول این عمل شریف هستند، باید به سرعت خودشان زیادی بدهند و تبلیغات خودشان را تسریع کنند، البته روی یک موازینی و روی یک نظامی و روی یک سازمانی که آنطور البته بهتر خواهد بود و من هم که وظیفه ام دعا کردن به شماست و از اول هم دعاگوی شما بودم، من هم امیدوارم که موفق بشوم به وظیفه خودم عمل کنم.

اینهایی که شب ها به دعا و مناجات بر می خیزند در جنگ ها پیروز خواهند شد

و یک کلمه هم راجع به ارتش و راجع به سپاه و راجع به پیروزی های آنها عرض کنم. امروز بحمدالله در جبهه های ما جوان هایی هستند از ارتشی، از سپاهی، از بسیج، از مردمی که هر کس آنجا رفته است و آمده است با من ملاقات کرده است، می گوید آنها به ما دل می دهند و شجاعت می دهند. ما می رویم که آنها را تشجیع کنیم، می بینیم که نه، ما تحت تأثیر آنها واقع می شویم و حقیقتاً یک امری است که خدای تبارک و تعالی عنایت خاصش را به اینها کرده است. اینهائی که شب ها به دعا برمی خیزند و به مناجات برمی خیزند، البته در جنگ ها پیروز خواهند شد. و مطمئن باشند که این نفس های آخری که صدام و صدامیان و طرفداران آنها دارند می کشند، اینها آن نفس هائی است که محتضر می کشد و امیدوارم که اسلام در همه جا چهره نورانی خودش را نمایش بدهد و خداوند تبارک و تعالی نصرت بدهد به آنها و قوت بدهد به آنها و ملت هم در دنباله آنها هستند و آنها را تأیید می کنند و آنها را پشتیبانی می کنند و مبلغین هم آنها را پشتیبانی می کنند. آنها با قلب پاک خودشان و بازوهای بزرگ خودشان و قوی خودشان به کار خودشان ادامه بدهند که انشاءالله نصرت نزدیک است. (و ما

صحیفه نور جلد 16 صفحه 152

النصر الا من عندالله)
ما از خدا می خواهیم که به ما کمک بدهد و این نصرت را نصیب ارتش ما و ملت ما بکند و همه انشاءالله موفق بشوند که این نور اسلام را در همه جا پرتوافکن باشند و ما امیدواریم که شما آقایان هم موفق و مؤید باشید و همانطوری که در روایات ما هست که از قم علم به جاهای دیگر منتشر می شود، بحمدالله مدت هائی است که این معنا تحقق پیدا کرده است و امروز امیدواریم که به همت علمای قم و مدرسین بزرگ قم و خطبای قم این مسأله زیادتر بشود و امروز بحمدالله همه ایران قم است و همه علما هستند و همه دانشمندان و همه اشخاصی هستند که اسلام از آنها بهره می گیرد و به آنها پشتیبانی می کند. خداوند تمام ما را از فداکاران اسلام قرار بدهد و از فداکاران به امام زمان سلام الله علیه که آثار رحمت خدا و آثار حمایت این بزرگوار در جبهه ها برای اشخاص ظاهر شده است و می شود انشاءالله.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته