بیانات امام خمینی در دیدار با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس و کلیه اعضای هیأت دولت

تاریخ: 1360/10/23

مبارک آن روزی است که بتوانیم خودمان را بسازیم و به دنبال آن کشور را

بسم الله الرحمن الرحیم
متقابلاً تبریک این عید سعیدی که ولادت دو شخصیت بزرگ اسلامی است به همه آقایان و به ملت ایران و دولت ایران و همه مسلمین جهان عرض می کنم. و این روز، روز مبارکی است و برای ما مبارک آنوقتی است که خودمان بتوانیم خودمان را بسازیم و دنبال آن کشور را. هر اصلاحی نقطه اولش خود انسان است. اگر چنانچه خود انسان تربیت نشود نمی تواند دیگران را تربیت کند و شما دیدید که در آن طول سلطنتها از اول تا حالا و این سلطنتهای اخیری که بسیاریتان همه اش را درک کردید و بعضی از شما بعضی اش را که چون کارها دست اشخاصی بود که تربیت اسلامی نداشتند و خودشان درست نشده بودند، برای خاطر همین نقیصه بزرگ کشور ما را کشاندند به آنجائی که ملاحظه می کنید و ملت ما را هم کشاندند به آنجائی که سالها باید طول بکشد تا اینکه انشاءالله اصلاح بشود. از این جهت آن چیزی که بر همه ما لازم است ابتدا کردن به نفس خودمان است و قانع نشدن به اینکه همان ظاهر درست بشود، و از قلبمان شروع کنیم، مغزمان شروع کنیم و هر روز دنبال این باشیم که روز دوممان بهتر از روز اولمان باشد. و امیدوارم که این مجاهده نفسانی برای همه ما حاصل بشود و دنبال آن مجاهده برای ساختن یک کشور. و ما آن روز عید داریم که مستمندان ما، مستضعفان ما به زندگی صحیح رفاهی و به تربیت های صحیح اسلامی - انسانی برسند.
و ملاحظه می کنید که این امر، امری است که الان بر دوش شما آقایان است. یعنی اصلاح دولت و اصلاح ادارات و اصلاح جامعه و بازسازی همه اینها الان مسؤولیتش به دوش همه ماست و خصوصاً شما آقایانی که در رأس امور هستید و اگر چنانچه همت نگمارید به اینکه بی اغماض مسائل را در وزارتخانه ها و در ادارات و در هر جا که هست حل کنید و باز در بین اینها اشخاصی باشند که بخواهند نگذارند امور به مجرای اسلامی خودش انسانی خودش جریان پیدا بکند چه بسا که ما قدم را به واپس برداریم. ادارات را باید با تمام قدرت تصفیه کنید، نه تصفیه از هر فردی که منحرف است، آنها را تصفیه به یک معنا و تأدیب و تصفیه، و تهذیب آنهائی هم که هستند لکن باز ادراک نکرده اند مسائل اسلامی را. و اسلام برای ما همه چیز آورده است و ما باید استفاده کنیم از آنها و امروز روز استفاده است. این اسلام بود که ما را بر مشکلات تا حالا، آن هم آن مشکلات بسیار بزرگ تا کنون غلبه داده

صحیفه نور جلد 15 صفحه 283

است. ماها هیچ کدام نمی توانستیم این کار را بکنیم و این اسلام است که ملت ما را منسجم کرده است و الان دارد انعکاس حقیقی را به سایر جاها هم می اندازد و ما امیدواریم که انشاءالله این پرتو اسلامی در همه کشورهای اسلامی بلکه همه کشورهای مستضعفین خودنمائی کند و همه انشاءالله تربیت بشوند همانطوری که آمال اسلام و پیغمبر اسلام بوده است. پیغمبر اسلام برای اینکه مردم تربیت نمی شدند غصه می خورد به طوری که خدای تبارک و تعالی او را تسلیت می داد، در مشقت بود، خدای تبارک و تعالی به او خطاب می کند که ما قرآن را نفرستادیم که تو در مشقت باشی. و برای ملتها از پدر برای اولادش، از پدر مهربان برای اولادش بر ملتهای عالم او بیشتر غصه می خورد و کافرها را وقتی که می دید اینها به مجرای طبیعی انسانی نمی آمدند، برای آنها متأسف بود و هر انسانی باید اینطور باشد که متأسف باشد برای آنهائی که نمی آیند به خط اسلام و خط انسانیت. بعضی از علمای بزرگ از قراری که شنیدم فرموده اند که من برای اشخاص منحرف بیشتر دعا می کنم برای اینکه آنها بیشتر احتیاج به دعا دارند. دل های انسانها، انسانهای متعهد دلهائی است که رئوف و مهربان بر همه بشر است و همین جنگ هائی که پیغمبر اکرم می کردند یا تحمیلی بوده و یا گاهی وقت ها هم اتفاق می افتاد که ابتدائی بوده است، همان ها هم آثار رحمت الهی بوده است برای اینکه به دنبال تهذیب یک ملت ها، آنهائی که تهذیب بردارند باید تهذیب بشوند و آنهائی که مانع از تهذیب ملتها هستند باید از سر راه برداشته بشوند. این یک رحمتی است، صورتش را انسان خیال می کند که کشتار است لکن واقعش بیرون کردن یک موانعی از سر راه انسانیت است و در ایران هم این مسأله که می بینید که در همه جا برای ما هی طرح می شود که اینها آدم می کشند، اینها خیال می کنند که ایران آدم می کشد، ایران تا امروز یک دانه آدم را نکشته است، ایران یک سباعی را که حمله کردند بر همه چیز اسلام، ملت، انسانیت، آنها را اگر بتواند تهذیب می کند و اگر بتواند با حبس، آنها را نگه می دارد تا تهذیب بشود و اگر نتواند تصفیه می کند. این همان کاری است که همه انبیا از اول خلقت تا حالا کرده اند و آن اشخاصی را که دیگر قابل اصلاح نبوده اند، آن اشخاص را یا غرق کرده اند و یا از بین برده اند. در هر صورت تمام انبیا از صدر عالم تاکنون، تمام انبیا یک جلوه رحمتی بوده است از خدای تبارک و تعالی و چنانچه موجودیت همه ما جلوه رحمت حق تعالی است. همین طور هدایت خداوند تبارک و تعالی به واسطه انبیا یک رحمت بزرگی است بر همه، رحمة للعالمین است پیغمبر و همه انبیا رحمت بوده اند و این برای این است که این بشر متوجه نیست، جاهل است نمی داند چه خبر است آن طرف، نمی داند که راه انسانیت را اگر طی نکند چه خواهد گذشت بر او. از این جهت آنهائی که راه را می دانند، می دانند که این بشر به چه ظلالتی می افتد و به چه زحمتهائی دچار می شود از اعمال خودش، از افکار فاسد خودش. همه چیز هم از خود آدم است. هیچ چیزی تهیه نشده است برای ما که از سابق تهیه کرده باشند که ما را بخواهند عذاب بدهند، همه اینها چیزهائی است که ما خودمان تهیه می کنیم. هر عملی که ما در اینجا انجام می دهیم یک صورت برزخی دارد و یک صورت ملکوتی دارد و ما به او می رسیم. عمل خوب همین طور است و عمل بد هم همین طور است. بنابراین آنهائی که، انبیا و اولیائی

صحیفه نور جلد 15 صفحه 284

که راه ها را می دانستند، عواقب را می دانستند، برای بشر غصه می خوردند و جانفشانی می کردند که مردم را نجات بدهند. یک جانفشانی است و فعالیتی است که می خواهد خودش برسد به نوائی مردم را وادار می کند به شیطنت، جوانها را وادار می کند که خودشان را به کشتن بدهند تا بعد بیاید او زمام امور را به دست بگیرد. این یک طور است. یک طور هم این هست که همه چیزش را فدای بشر می کند برای تهذیب بشر. انبیا اینطورند. انبیا یک روزشان برای خودشان صرف نشده است، یک ساعتشان توجه به خودشان نبوده، همه توجه به این بوده است که این مریض ها را، اینهائی که دارند خودشان را به چاه می اندازند، اینهائی که دارند خودشان را به عاقبتهای بسیار بد می اندازند، اینها را نجات بدهند. ما هم باید آنقدری که در توانمان است البته ما کوچکتریم از اینکه بگوئیم که انبیا می کردند ما هم می خواهیم بکنیم آنقدری که در توانمان هست برای نجات ملت ها، برای نجات ملت خودمان و برای نجات ملتهای دیگر از این ظلمت هائی که برایشان پیش آمده است، از این گرفتاری هائی که برایشان پیش آمده است ما باید فعالیت بکنیم و این اشخاصی که در خلاف واقع شدند و خودشان ملتفت نیستند خصوصاً این جوانهای تازه رس، این جوانها، این دخترها، این پسرها که این بی انصاف ها اینها را به خط اعوجاجی کشاندند، انحرافی کشاندند اینها را، ما جدیت باید کنیم به اینکه انشاءالله تربیت بشوند اینها. هر کس صحبت می کند صحبت بکند که اینها را به راه راست برگرداند، تربیت کند. آنهائی که در حبس هستند تربیت بشوند انشاءالله. و آن راهی که انبیاء داشتند همین بود که تربیت و تهذیب. انبیا برای انسان آمدند، برای انسان سازی آمدند هیچ کار دیگری نداشتند، آمدند این انسانها را که در صورت انسانند و دارند بر خلاف راه می روند اینها را به راه راست، به راه مستقیم هدایت کنند.
و من امیدوارم که این عید مبارک باشد بر تمام اسلامیان، بر تمام مستضعفان و بر ملت شریف ایران ما که بحمدالله ملت خوبی است و دولت و همه چیزی که الان ما داریم، مجلس مان، دولتمان، قوه قضائی مان، بحمدالله الان همه خوبند و ما می خواهیم خوبتر باشند و همه شما می خواهید خوبتر باشند و امیدوارم که همه اینها با این انسجامی که الان هست و نعمتی که خدای تبارک و تعالی به همه ما عنایت کرده است که من گمان ندارم از اولی که حکومت تشکیل شده در دنیا تا حالا یک همچو مجلسی اینطوری، همچو مجلس خودمانی، مجلس صفابین اشخاصی که هر کدام در یک مرکزی برای خودشان مثلاً چه هستند، الان همه با هم هستیم، همه با هم صحبت می کنیم، همه با هم مشکلات را می گوئیم و توجه می کنیم به مشکلات و من گمان نکنم که همچو چیزی تا حالا بوده و این یک نعمتی است که خدای تبارک و تعالی به ما عنایت کرده است و ما امیدواریم که قدر این نعمت را بدانیم و شکر این نعمت به این است که برای خدا و برای اسلام کار بکنیم و همه جهدمان این باشد که این ملت را و خصوصا این مستضعفین و این مستمندان را انشاءالله ما از آن مشکلاتی که دارند، محرومیت هائی که در طول تاریخ اینها کشیده اند ما بتوانیم و شماها بتوانید انشاءالله آنها را از این محرومیت ها نجات بدهید و همه آنها را انشاء الله به رفاه در دنیا و آخرت انشاءالله برسانید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته