پاسخ امام خمینی به نامه خالدبن عبدالعزیز شاه عربستان

تاریخ: 1360/07/18

پاسخ امام خمینی به نامه خالدبن عبدالعزیز شاه عربستان

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت ملک خالد بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی
مرقوم شما واصل گردید آنچه که سفارت جمهوری اسلامی گفته است صحیح است. اینجانب تمام گرفتاری ها و بدبختی های مسلمین و دولت های کشورهای اسلامی را در اختلاف و نفاق بین آنان می دانم. چرا باید دولت های اسلامی با داشتن قریب یک میلیارد جمعیت و در دست داشتن ذخیره های زیرزمینی خصوصاً موج های نفت که رگ حیات ابرقدرت هاست و برخورداری از تعلیمات حیات بخش قرآن کریم و دستورات عبادی سیاسی پیامبر اسلام ص که مسلمانان را به اعتصام به حبل الله دعوت و از تفرقه و اختلاف تحذیر می فرماید و با داشتن ملاذ و ملجائی چون حرمین شریفین که در عهد رسول الله صلوات الله علیه مرکز عبادت و سیاست اسلامی بوده و پس از رحلت آن بزرگوار مدت ها نیز چنین بوده است و طرح فتوحات و سیاسات از آن دو مرکز بزرگ سیاسی عبادی ریخته می شده است اکنون به واسطه کج فهمی ها و غرض ورزی ها و تبلیغات وسیع ابرقدرت ها کار را به آنجا بکشانند که دخالت در امور سیاسی و اجتماعی که مورد احتیاج مبرم و از اهم امور مسلمین است در حرمین شریفین جرم شناخته شود و پلیس سعودی در داخل مسجدالحرام و در جائی که به حکم خدا و به نص قرآن مجید برای همه کس حتی منحرفین محل امن است با چکمه و سلاح به مسلمانان حمله کرده و آنان را مضروب و دستگیر نمایند و به زندان بفرستند.
جرم این مسلمانان شعار بر ضد آمریکا و اسرائیل این دشمنان خدا و رسول بوده است. من نمی دانم مسائل و جریاناتی که در کشور شما و حرمین شریفین می گذرد به طور صحیح به شما گزارش می دهند یا همچون شعارهای ایرانیان که در همه جا شعار آنان مشهود است برای شما تحریف شده و برخلاف واقع گزارش داده اند و نمی دانم ائمه جماعات حرمین شریفین از اسلام چه برداشت کرده اند و از حج بیت الله الحرام که سرتاسر آن مشحون به سیاست و سر جعل آن قیام انسان ها به قسط بر رفع ستمگری ها و چپاولگری هاست که سیاست کلی انبیاء عظام و خصوص حضرت رسول خاتم صلوات الله علیه است، چه فهمیده اند که زائرین حرمین شریفین را به اسم اسلام از دخالت در سیاست و حتی از شعار علیه اسرائیل و آمریکا منع و مسلمانان را به دلخواه آمریکا و اسرائیل و سایر دشمنان اسلام و برخلاف سیره پیامبر عظیم الشان اسلام ص و مسلمانان صدر اسلام از دخالت در سیاست

صحیفه نور جلد 15 صفحه 187

منع می کنند و عمداً یا از روی جهالت و غفلت مقدمات سلطه اجانب را بر ممالک اسلامی حتی حرمین شریفین مهبط وحی و مهبط ملائکه الله فراهم می نمایند. اگر دولت حجاز از این فریضه عبادی - سیاسی که هر سال در مواقف کریمه حرمین شریفین با حضور میلیونی مسلمانان تشکیل می شود استفاده سیاسی - اسلامی می نمود احتیاج به آمریکا، هواپیماهای آواکس آن و سایر ابرقدرت ها نداشت و مشکلات مسلمانان حل می شد. می دانیم که آمریکا این هواپیماها را از آن جهت در اختیار عربستان قرار داده است تا به نفع خود و اسرائیل از آنها استفاده نماید. چنانکه دیدیم که آواکس های آمریکایی برای تفرقه بین ایران و سایر مسلمانان عرب گزارشی سرتاسر دروغ داد مبنی بر بمباران مراکز نفتی کویت توسط ایران. مع الاسف این سهل انگاری در عموم دولت های کشورهای اسلامی شیوع دارد تا آنجا که مسلمانان و خصوص دولتمردان آنان را دست خیانتکار و جنایتکار ابرقدرت ها از دخالت در سیاست و اهتمام به امر مسلمین بر کنار زده است و تا جائی که در مرکز سیاست اسلام، و اسلام عزیز مجرم شناخته می شوند و به حبس و شکنجه کشیده می گردند.
آیا شما از این فجایع که در حرمین شریفین در مامن الهی و در جوار قبر رسول الله صلوات الله علیه به بار می آید مطلع هستید؟ یا مسائل به صورتی غلط و انحرافی برای شما ترسیم می گردد، چنانکه از گزارش شعار ایرانیان معلوم می شود. ما در ایران بپاخاستیم که به امید خداوند قادر متعال مسلمانان جهان را بر زیر پرچم توحید و متعهد به احکام مترقی اسلام جمع و دست ابرقدرت ها را از ممالک اسلامی کوتاه و مجد مسلمین صدر اسلام را باز گردانیم و سلطه ظالمان کفار را از بلاد مسلمانان به هم پیچیده و آزادی و استقلال را به مسلمین باز گردانیم. و امید آن است که دولت های اسلامی و خصوص دولت عربستان سعودی که در مرکز سیاست اسلام واقع است با هم همصدا و همفکر شوند و هر یک در کشورهای خود شیرینی حمایت بیدریغ ملت ها را بچشند و همچون دولت مردمی ایران از این نعمت بزرگ الهی بهره مند شوند و به حکم قرآن مجید با ملت ها و دولت های اسلامی به رحمت و اخوت و با کفار و غارتگران بین المللی به شدت و قدرت عمل کنند.
اخیرا به این نکته تاکید می کنم که از مکتوب شما ظاهر می شود که گزارش های دروغ و انحرافی به شما داده می شود، چنانکه نوشته اید شعارهای زائرین ایرانی موجب نارضایتی و تنفر زائرین بیت الله شده است، بهتر بود شما اشخاص امینی را مامور گزارش ها نمائید تا معلوم شود شعار ضد اسرائیل و ضد آمریکا موجب تنفر و نارضایتی زائرین نشده بلکه برخورد مامورین دولت سعودی و ضرب و به حبس کشیدن مهمانان خدای متعال به جرم شعار علیه اسرائیل و آمریکا موجب تنفر و نارضایتی مسلمانان جهان و خصوص زائران بیت الله الحرام و حرم معظم رسول الله ص شده است. از خداوند متعال خواستارم که مسلمانان را از خواب غفلت بیدار و عظمت اسلام را روزافزون فرماید و مسلمانان و خصوص دولتمردان را به آنچه صلاح اسلام و مسلمین است هدایت فرماید.
والسلام علیکم و علی جمیع المسلمین
روح الله الموسوی الخمینی