موافقت با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

تاریخ: 1373/02/30

موافقت با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

بمناسبت‌ فرخنده‌ سالروز اعیاد مبارک‌ و سعید قربان‌ و غدیر خم‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و ولی‌ امر مسلمین‌ 2289 نفر از محکومین‌ دادگاههای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، عمومی‌ و نظامی‌ سراسر کشور را مشمول‌ عفو و تخفیف‌ مجازات‌ قرار دادند. برپایه‌ همین‌ گزارش‌ موافقت‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با عفو و تخفیف‌ مجازات‌ این‌ تعداد از محکومین‌ بنا به‌ درخواست‌ آیت‌الله‌ یزدی‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. متن‌ نامه‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و پاسخ‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ به‌ این‌ شرح‌ است‌:
محضر مبارک‌ و رفیع‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ ادام‌ الله‌ ظله‌ علی‌ رئوس‌ المسلمین‌ با تقدیم‌ سلام‌ و ادای‌ احترام‌ و تبریک‌ و تهنیت‌ بمناسبت‌ فرا رسیدن‌ اعیاد سعید قربان‌ و غدیر خم‌ در اجرای‌ بند 11 از اصل‌ 110 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ فهرست‌ اسامی‌ 2289 نفر از محکومین‌ دادگاههای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، عمومی‌ و نظامی‌ سراسر کشور که‌ مراحل‌ بررسی‌ قانونی‌ و کارشناسی‌ آن‌ در کمیسیون‌ مربوطه‌ سپری‌ گردیده‌ و واجد شرایط عفو و تخفیف‌ شناخته‌ شده‌اند تقدیم‌ و تقاضای‌ بخشش‌ و رأفت‌ اسلامی‌ و عفو آنان‌ از محضر مبارک‌ مورد استدعاست‌. والامرالیکم‌.
محمد یزدی‌
رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌
28/02/1373
متن‌ پاسخ‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ به‌ نامه‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ نیز به‌ این‌ شرح‌ است‌:
بسمه‌ تعالی‌
با تبریک‌ متقابل‌ و تشکر از درخواست‌ عفو نامبردگان‌، با این‌ درخواست‌ موافقت‌ می‌شود و به‌ همان‌ ترتیب‌ که‌ ذکر شده‌ مشمول‌ عفو و تخفیف‌ مجازات‌ قرار می‌گیرند.
سیدعلی‌ خامنه‌ای‌
29/02/1373