بیانات امام خمینی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا و اعضای انجمن اسلامی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

تاریخ: 1360/05/19

بحمد الله دست جنایتکاران و خیانتکاران از این مملکت قطع شده است

بسم الله الرحمن الرحیم
از آقایان نمایندگان انجمن های خارج کشور که در اینجا حضور دارند و از نمایندگان انجمن های اسلامی اتوبوسرانی تشکر کنم.
و باید عرض کنم که امروز کشور مال خود شماست و هر چه زحمت بکشید، پیش خدا اجر دارید. برای کشور اسلامی زحمت کشید و برای خودتان و اینطور نیست که زحمت های زیاد را شما بکشید و قدرت های خارجی بهره برداری کنند. بحمدالله دست جنایتکاران و خیانتکاران از این مملکت قطع شده است و تفاله های کمی که مانده است، آنها هم به دنبال آنها خواهند شتافت. بعضی مطالب است که باید عرض کنم و آن اینکه کشور ما از باب اینکه در زمان انقلابی مثل انقلاب صدر مشروطه و مثل انتقال رژیمی به رژیم دیگر در سابق، حاضر نبودند و جوانهای ما از انقلابات بکلی بی خبر هستند یا اگر خبر دارند حاضر واقعه نبودند و همین شنیده اند و لهذا گاهی به نظر می رسد که گفته می شود که در ایران یک نابسامانی هائی هست، یک قتل هائی هست، یک کشتاری هست، یک بمب هائی هست که منفجر می شود و از این قبیل که می بینید، حالا در سطح یک کشور کم و بیش هست.
شما نمی دانید که وقتی که می خواست حکومت به قاجار برسد و یک انقلابی بود که یک رژیمی را، رژیم سلطنتی را به یک رژیم سلطنتی دیگر ی یعنی یک طایفه ای را از بین ببرند و طایفه ای دیگر بیایند آقا محمد قجر در ایران چه کرد و برج هائی که از سرهای مردم درست کرد و امثال اینها. شما تاریخ انقلاب مشروطه را بخوانید و ببینید در انقلاب مشروطه چه بساطی بوده است. چه آنوقتی که انقلاب شد و مشروطه را بپا کرد، با اینکه انقلاب تغییر رژیم سلطنتی نبود، فقط این بود که سلطنت استبدادی یک قشری محدود بشود و روی قوانین مشروطه باشد. شما توجه کنید که در آذربایجان، در تهران، در شمال چقدر جنایات واقع شد و چقدر کشتار از مردم صالح و از مردم دیگر واقع شد. اگر مطالعه کنید در انقلاباتی که در دنیا واقع می شود یا در انقلابات کوچکی که در ایران واقع شده است، قبل از این انقلاب بزرگ، خواهید دید که این انقلاب از تمام انقلاب هائی که در طول تاریخ واقع شده

صحیفه نور جلد 15 صفحه 86

است، یک انقلاب آرام بوده است و یک انقلابی بوده است که ثمراتش زیاد و چشمگیر و ضایعاتش نسبت به ثمراتش کم. شما حجم کارهائی که در این چند سال کردید، درست توجه ندارید که شما چه کردید، آنهائی که می روند خارج و مسائل را در خارج بررسی می کنند و مسلمان هائی که در خارج هستند یا مستضعفانی که در خارج کشور شما هستند، آنها می دانند که در ایران چه شده است و عمق این انقلاب چه اندازه است.
شما یک سلطنت 2500 ساله جابرانه را بکلی ریشه کن کردید و یک رژیمی که تمام قدرت های بزرگ دنیا دنبالش بودند و طرفدارش بودند و آنها شما تمام قدرت های دنیا را کنار زدید و رژیم را بکلی از بین بردید و یک حکومت اسلامی در ایران اعلام کردید. این مطلب، یک مطلبی نیست که شما خیال کنید که یک کار کوچکی شده است و حالا ضایعات دارد. این کار، کار بسیار بزرگی است. شما یک ملت، در مقابل تمام قدرتهای عالم ایستادید و مقابله دارید با تمام قدرت های دنیا و همه بر ضد شما هستند و معذلک شما ایستادید و همه را کنار زدید. غافل نباشید از اینکه شما کاری انجام دادید که در طول تاریخ کم نظیر بوده است یابی نظیر بوده است.
شما خیال نکنید که حالا این عده بچه های بیچاره ای که بازی خورده اند از این بزرگترهائی که از اول آمده بودند و می خواستند که در این ملت و در این مملکت حکومت کنند و چون این مملکت اسلامی بود، حکومتش را به دست کسانی که به اسلام اعتقاد ندارند بدهند، حالا یک شلوغکاری هائی کرده اند و یکی یکی هم فرار کردند و در بیرون ایران دارند زندگی کنند. البته صحبت ها زیاد است که ما چه خواهیم کرد و چه خواهیم کرد. در داخل که بودند هیچ غلطی نتوانستند بکنند حالا رفته اند خارج گویند ما از آنجا چه می کنیم. شما گمان نکنید که اینها در آنجا حتی خودشان با خودشان خوب باشند، خود اینها هم با هم در آنجا دشمن هستند. اشخاص منافق و اشخاص کافر نمی توانند با هم یک جبهه ای داشته باشند، اتحادی داشته باشند که یک کاری انجام بدهند. تمام کارهایشان این است که مصاحبه می کنند و صحبت میکنند و فحش به هم دهند. اینها به ماها فحش می دهند یا خودشان به هم فحش می دهند. یک دسته ورشکسته ای که در اینجا یا با لباس مبدل یا با لباس زنانه فرار کردند، حالا در آنجا نشسته اند و می خواهند مملکت ایران را زمامداری کنند و می گویند که همه ایران با ما هستند. خوب اگر همه ایران با شما هستند پس کجا رفتید؟ تو ایران بودید، مریدهای شما هم همراهتان بودند و خوب بود شما این یک مشت فرض کنید که معمم را یا این یک مشت غیر عالم را خوب شما کنار بگذارید و خودتان جایشان بنشینید.
مسأله این است که از باب اینکه ما انقلابات را درست ندیدیم، خیال می کنیم که چهار تا ترقه وقتی که در تهران، فرض کنید که یا چهار تا بمب در تهران منفجر شد یک چیزی شده است. نخیر، اینها چیزی نیست، هر بچه 12 ساله ای می تواند که یک چیزی از اینها را ببرد توی جمعیتی بگذارد و فرار کند. یک مسأله ای نیست این که ما بنشینیم راجع به این مسأله چه بکنیم. البته از باب اینکه یک دسته اشخاص غافل، جوانهائی که ما همیشه میل داشتیم که اینها در راه کشور خودشان، در راه اسلام

صحیفه نور جلد 15 صفحه 87

خدمت بکنند اینها بازیشان داده اند و مشغولشان کرده اند به یک کارهای بچگانه ای که در یک جا می کنند و مسلمانی را می کشند، یک بچه ای را می کشند، یک پیرزنی را می کشند، اینها البته باید به دست خود ملت جلوگیری از اینها بشود. ملت نباید بنشیند که دولت همه کارها را انجام دهد. یک وقتی بود که دولت علیحده بود و ملت علیحده، وقتی اینها جدای از هم بودند یک کارهائی را می گفتند باید دولت بکند به ما چه ربطی دارد. اگر در آن زمان یک جنگی واقع می شد ابداً مردم کاری نداشتند. اگر دعا نمی کردند که خود اینها، خود این ظالم ها شکست بخورند لااقل کاری نداشتند. رضاخان را وقتی که از ایران بیرون کردند مردم جشن خواستند بگیرند از باب اینکه خوب یک ظالمی رفته است. اینکه الان مملکت ما همه استقرار همه چیزش استقرار پیدا کرده است برای این است که حکومت و غیر حکومت تو کار نیست، خود مردمند. خود این مردم یک رئیس جمهور درست کردند و نخست وزیر هم آن کسانی که وکیل آقایان بوده اند درست کرده اند و همه از خود این مردم، یک کسی را نیاورده اند که فلان السلطنه یا فلان الدوله باشد یا از آمریکا آمده باشد یا از فرانسه آمده باشد. حالا الان همه حکومت و مجلس و چیز و اینها از خود این مردم است و مردم نباید بنشینند که حکومت برایشان کار بکند، از اول هم ننشسته اید شما برای این معنا. وقتی که جنگ واقع شد، در خارج از جبهه تمام شما دخالت داشتید و زحمت می کشیدید، هر کس به هراندازه ای که از او می آمد، آن کسی که در اتوبوسرانی و اینها زحمت خودش را می کشید، آنهائی که در خارج کشور از چیزهای ما بودند، از دوستان ما بودند، از جوانان ما بودند آنها هم کمک می کردند به اینها. این یک مسأله ای نیست که حالا ما بنشینیم خیال کنیم که یک مطلبی واقع شد و چهار تا وافوری و جنایتکار در خارج کشور نشسته اند و می خواهند زمام امور کشور را به دست بگیرند. مسأله این نیست. خوب، من متأثرم.

خدای تبارک و تعالی در توبه را باز کرده است برای همه

برای این عده جوانی که از این اشخاص منحرف بازی خورده اند در توبه باز است. اسلام، خدای تبارک و تعالی در توبه را باز کرده است برای همه. الان هم اگر همه اینهائی که در خارج رفتند و می خواهند حکومت ایران را به هم بزنند همه اینها توبه کنند و برگردند به مملکت خودشان و واقعاً بخواهند که خدمت کنند به مملکت خودشان، خوب برگردند بیایند خدمت کنند کسی کارشان ندارد. اینها بیخود رفتند بیرون و هیاهو می کنند و خودشان هم می دانند کاری ازشان نمی آید لکن با سیلی صورت خودشان را سرخ کرده اند. خوب، کسی که در فرض کنید که می خواهد از اینجا برود از توی توالت بیرون می آید و عرض می کنم که با چه می خواهد برود، این حالا حکومت ایران را می خواهد دست بگیرد و همه ملت هم با او همراهند و همه اینها با حکومت اسلامی مخالف! خوب، اینها یک چیزی نیست که، بچه بازی، حرف های بچه بازی است که مع الاسف اشخاصی که خوب بود خدمت بکنند به این کشور، می توانستند خدمت بکنند به دام افتادند و اینطور حیثیت خودشان را از بین بردند و زحمت هائی هم اگر سابقاً کشیدند بکلی قلم سرخ رویش کشیدند. و این ترقه بازی هائی که در

صحیفه نور جلد 15 صفحه 88

ایران می شود البته به ما یک صدماتی وارد می شود اما این یک قدرتی نیست، اینطور نیست که یک قدرتی باشد که قدرتی در دست آنها هست و دارند ترقه می اندازند. بمب را قایم کنند این هر بچه ای می تواند این کار را بکند، هر دزدی می تواند برود یک جائی یک بمب بگذارد منفجر بکند. این یک مسأله و قدرتمندی نیست در کار، این عجز و بیچارگی و بدبختی و انحراف است. منتها ما متأثریم برای جوانهایمان، متأثریم برای این بازیخورده ها، برای این دخترها، برای این پسرها که اینها می بینند که آن که اینها را وادار می کند به این امر، خودش رفته بیرون آنجا مشغول بازیگریش هست، یا آنهائی هم که اگر از آنها در اینجا هست در بیغوله ها دارند زندگی می کنند و شماها را وادار می کنند بروید شماها استقامت کنید، کارها را درست بکنید ما بیائیم حکومت کنیم. خوب، شما چرا بازی می خورید از اینها. خوب، این چه عقلی است که انسان داشته باشد که ما زحمت شما جوانها زحمت بکشید خون خودتان را بدهید و همه چیز، برای کی؟ برای آن کسی که نه به اسلام عقیده دارد، نه به قرآن عقیده دارد، دم از قرآن خیلی می زند، اما وقتی که کتاب هایشان را شما الان ملاحظه کنید کتاب انحرافی و همه از اسلام منحرف. خوب، ما می گوئیم که اگر جوانهای ما خدمت می کنند، برای اسلام خدمت برای خدا خدمت می کنند. همه چیز ما از خداست برای خدا هم باید بدهیم. خوب، شما جوانهای بیچاره ای که گرفتار اینها شدید خون خودتان را برای کی می دهید؟ ما می گوئیم برای خدا. شما می گوئید برای کی؟ اگر برای خداست، حکومت اسلامی حالا حکومتی است که می خواهد احکام اسلام را درست کند. اگر واقعا شما خونتان را می دهید برای چهار نفری که انحراف دارند، اعتقاد به اسلام و اعتقاد به کشور و اعتقاد به اینها ندارند خون خودتان را می دهید و رفقای خودتان را، جوانهای خودتان را می کشید برای این. خوب، یک قدری فکر لازم دارد که برای چه می کنید. برای که این کارها را می کنید.

ملت ما اتکاءبه خدا دارد در جبهه جنگ می کند

انسان باید هر کاری می کند یک راهی را داشته باشد، یک اتکائی حالا داشته باشد. ملت ما با اتکاء به خدا دارد در جبهه جنگ می کند. ملت ما اتکاء به خدا دارد در جبهه جنگ می کند و نماز شب می خواند و عرض می کنم که با دشمن اسلام مبارزه می کند. اگر آنجا شهید بشود، آن اجرش با خدای تبارک و تعالی است و پیش خدا آبرومند است، پیش خلق هم آبرومند است. اما شمائی که در خارج یک دسته نشسته و شما بیچاره ها را وادار می کنند به اینکه بروید و مردم را بکشید و ترقه بگذارید فلانجا چه بشود، بمب بگذارید کجا چه بشود، انفجار ایجاد بکنید، خوب شما اتکائتان به کی است؟ فردا این سرانی که هستند از قبیل بختیار و امثال بختیار، برای شما یک کاری انجام می دهند؟! شما اگر از بین رفتید، اگر کشته شدید، فردا بختیار برای شما یک کاری انجام می دهد یا دیگران؟! ما می گوئیم خدا. شما می گوئید چی؟ اگر شما هم می گوئید خدا، خوب با ما همراهید بسم الله، بیائید خدمت کنید این مملکت تان، این چی.

صحیفه نور جلد 15 صفحه 89


هی می گفتید اختناق است. کو اختناق؟ حرفش را هی می زدید، هی می گفتید اختناق است، ایران چطور است، چماقدار فلان. حالا وقتی که این خانه های تیمی شما را چیز می کنند، می بینند یک دسته چماق آنجا هست و یک هم خنجر آنجاهست، یک دسته هم بمب آنجا هست و اینها، اما شما اگر پیدا کردید یک خانه ای از اینهائی که به اسلام اعتقاد دارند، یک جائی که مربوط به اینها است که به اسلام اعتقاد دارند پیدا کردید که در آن یک چماقی باشد، در آن یک چیزی باشد، در آن قرآن هست و کتاب هست و امثال اینها. اگر به اسلام عقیده دارید، خوب، این بسم الله بیائید بیرون، بیائید از بیغوله ها به اسلام خدمت بکنید و شما هم که جوانهائی هستید که بازی خوردید و انسان خیلی متأسف از این هست، بیائید به دامن ملت خودتان، اسلام خودتان. تا کی برای دیگران می خواهید کار بکنید؟ شما می دانید که اینها روابطشان با خارج چقدر بوده است، یک شمه اش را دیشب در تلویزیون، خوب بسیاری از شما دیدید اشخاصی که روابطشان با قاسملوست و با حزب دموکرات هست و با کومله است و با چه، خوب این اشخاص برای شما می خواهند چه بکنند؟ اینها برای شما چه درست کردند؟ کشور شما را استقلال به آن می دهند؟ اینها که هر کدام به یک طرف می کشند، یک سلطنت طلب و یکی هم نمی دانم چکاره هست و برای جبهه ملی می خواهد کار بکند، یکی هم چکاره هست و برای کی می خواهد. خوب، هیچ کدام اینها به اسلام کاری ندارند و صریحاً می گویند که جمهوری اسلامی باید از بین برود و یک جمهوری دموکراتیک پیش بیاید، یا خیر باز سلطنت عود بکند.
در هر صورت شما از این حرفهائی که از روی بیچارگی دارد صادر می شود و از این مصاحبه هائی که از روی بیچارگی دارد صادر می شود و از این بمب هائی که از روی بیچارگی دارد صادر می شود هیچ خوفی نداشته باشید برای اینکه اگر ما هم شهید بشویم، کشته بشویم، خوب ما هم یک اتکائی داریم، اتکائمان خداست و چیزی نیست. اینها هم در یک کشور سی میلیونی که یک همچو انقلابی کرده، شما می خواهید چهار تا بمب هم در نرود، این نمی شود همچو چیزی.

ملت ما در مقابل همه چیز ایستاده است

انگلستان الان وضعش از ما بدتر است. این مهد آزادی و این حرف های مزخرف، آمریکا الان وضعش از ما بدتر است، آنجا همین کشته ها واقع می شود و می گویند در هر چند دقیقه ای یک نفر کشته میشود. شما خیال می کنید فقط مملکت ماست که چنین، مملکت ما ضایعاتی نداشته است، از اولش حساب کنید تا آخرش یک مقدار کمی بوده است. این مقداری که در زمان محمدرضا، آن کشتاری که در زمان محمدرضا واقع شد که یک روزش به حسب آنطوری که گفتند پانزده هزار جمعیت شهید شد، کی حالا همچو چیزهائی شده است؟ منتها آنها به بوق می زنند و آن عمال خارجی هم در رسانه های خودشان می گویند و می نشینند صحبت می کنند که بلکه انشاء الله با این صحبت ها یک کاری بشود و نمی دانند که با حرف کاری نمی شود. ملت ما ایستاده است و در مقابل همه چیز ایستاده است برای اینکه به اسلام می خواهد خدمت بکند. در عین حال باید ملت ما بیدار و مستعد برای امور باشد. یک

صحیفه نور جلد 15 صفحه 90

ملتی که زنده شده است، یک ملتی که از تحت این فشارهای ساواک و امثال ذلک بیرون آمده است، البته آنها می گویند که حالا آخوندها دارند این کار را می کنند. خوب شما یک آخوند پیدا بکنید که مثل زمان سابق ریخته و به سر شما چه کرده این آنها می گویند این حرف ها را ملتی است که از تحت فشار و از تحت ظلم چقدر سالها و اخیراً ظلمی که در این سالها واقع شد بر ملت ما، اگر شما زمان رضاخان را یاد داشته باشید می دانید که در زمان رضا خان چه کردند با این ملت، چه کردند با این بانوان ما، در زمان محمدرضا هم با فرم دیگری از او بدتر کردند. یک ملتی که ایستاده و مقابل ظلم، مقابل جور، مقابل ستمگری، مقابل همه فسادهائی که بوده است، غارتگری هائی که از این مملکت شده است ایستادگی کرده در مقابل او، اینها خوف از این ندارند که چند تا قضیه واقع بشود، لکن باید کاری بکنند که اینها هم دیگر واقع نشود.
و من به حسب تکلیف شرعی به همه ملت عرض می کنم که هر منزلی این دو سه تا منزلی که در اطراف خانه خودش است نظر بکند ببیند چه جور می گذرد در سرتاسر ملت.وقتی ممکلت مال خود شما هست و دارند بر ضد مملکت شما عمل می کنند خودتان باید این مسائل را حل بکنید و ننشینید که دولت بکند. دولت همچو قدرتی الان ندارد که همه در سرتاسر کشور عرض می کنم اطلاعات داشته باشد. خود شما باید جمعیت اطلاعاتی و گروه اطلاعاتی باشید. خوب هر انسانی می تواند که بفهمد این منزل همسایه کی ها هستند و چه می کنند، آن منزل آن طرفیش هم چه می کند. این دو سه تا منزلی که اطراف است، آن شما را تحت نظر بگیرد شما هم او را تحت نظر بگیرید. اگر ده روز، بیست روز، یک ماه این کار بشود که همه مردم توجه به این داشته باشند که این همسایه من چه می کند، تو خانه همسایه من کی رفت و آمد می کند، پیدا کردن یک ردپائی از این منافقین و منحرفین فوراً اطلاع بدهند به آن کمیته نزدیک، به آن کلانتری نزدیک اطلاع بدهند که یک همچو در آن منزل هاست، اگر اینطور بشود زود حل می شود.
اینها یک جمعیت زیادی که شما خیال کنید که یک گروه زیادی هستند، اگر اینها بودند اول خودشان را امتحان کردند ریختند توی خیابان و شروع کردند آدم کشتن، بعد توی سرشان وقتی زدند، گفتند که نه ما این کار را نباید بکنیم، یک جور دیگر باید بکنیم، باید در مخفی این کار را بکنیم. اینها یک عده کمی هستند که بسیارشان گرفتار شدند و بسیاری از خانه هایشان از بین رفته و یک جزئی مانده و یک دسته بازیخورده ای که ما واقعاً متأسفیم از این. پدر و مادرها توجه کنند بچه هایشان را که چه می کنند و چه می گذرد. این دختر بیچاره را نگذارند که در دام اینها بیفتد، این پسر بیچاره را نگذارند که در دام اینها بیفتد، خودشان آنها را نصیحت کنند و اگر نصیحت پذیر نیستند معرفی کنند. یک تکلیف شرعی است که کسی که می خواهد یک مسلمان را بکشد شما باید قبل از اینکه او بکشد معرفیش کنید و اگر نکنید شما شریکید در این جرم. اگر این مطلبی که من عرض میکنم و این یک تکلیف شرعی الهی است که خود مردم سرتاسر کشور، خود مردم که در هر جا هستند نظر کنند ببینند در این همسایگی با آن همسایه، آن همسایه چه می گذرد و کی رفت و آمد می کند، رفت و آمدهای مشکوک

صحیفه نور جلد 15 صفحه 91

است، رفت و آمدهای عادی است؟ رفت و آمدهای مشکوک را نظر بگیرند و بعد اطلاع بدهند. اگر یک مدت کوتاهی این کار بشود، این عده کمی که مشغول این فساد هستند، حالا شما خیال نکنید که پنجاه هزار نفر مشغول هستند، بیست نفر آدم می توانند پنجاه جای تهران را منفجر کنند، بیست نفر، بیست نفر آدم میتوانند، پنجاه نفر آدم می توانند چند تا شهر را منفجر کنند. این یک چیزی نیست، یک قدرتی نیست یک دزدکاری است که برای هر کسی امکان دارد. در هر صورت اگر چنانچه مردم به این تکلیف شرعی که برای حفظ دماء مسلمین است، برای حفظ جان بندگان خداست این مطلب را عملی کنند و خودشان نظارت کنند ببینند این منزل در آن چه می گذرد، در آن منزل چه می گذرد، در آن منزل چه می گذرد، رفت و آمدها چه جوری هستند، وقتی که شناسائی کردند اگر دیدند که یک رفت و آمدهای مشکوکی است، یک اشخاص مشکوکی در آنجا هستند، یک توطئه هائی در اینجا می گذرد فوراً اطلاع بدهند به این کمیته ها.به پاسدارها،به کسان دیگر و به کلانتری ها اطلاع بدهند. اگر یک مدت کوتاهی این کارها انجام بگیرد تمام می شود. اینها چیز مهمی نیست این اصلش اگر شما کشتاری که در زمانهای سابق واقع شده، در یک انقلاب جزئی ملاحظه کنید می بینید که مسأله ما یک مسأله ضعیفی است و این هم عمده اش این است که مردم خودشان در صحنه هستند.

دولت تنها نمی تواند این جنگ را اداره کند

ویژگی مهم این انقلاب این است که مردم خودشان انقلاب کردند، یک کسی نیامده انقلاب را بکند، یک کسی لشکرکشی نکرده برای انقلاب، خود مردم همین کوچه و بازار و همین مردم عادی و خصوصاً طبقه مستضعف به اصطلاح آنها و طبقه اعلا، به نظر ما، خود اینها بودند که انقلاب را کردند و کار را انجام دادند، نه من می توانم یک همچو کاری بکنم، نه افراد دیگر می توانند یک همچو کاری بکنند، خداست که دل اینها را قوی کرد و آنها را دلشان را ضعیف کرد. آنها ترسیدند از شما با همه ساز و برگی که داشتند و شما نترسیدید از آنها با مشت خالی، انقلاب واقع شد. حالا هم همین طور است، همان انقلابی ها شما هستید و همین شما هستید که در صحنه حاضرید و همین شما هستید که باید با دولت همکاری بکنید. دولت تنها نمی تواند که این جنگ را اداره کند. شما ملت هستید که در صحنه حاضرید و همین شما هستید که باید با دولت همکاری بکنید. دولت تنها نمی تواند که این جنگ را اداره کند. شما ملت هستید که می توانید دنبال او باشید و از پشت جبهه ها کمک کنید و باید بکنید. کشور خودتان است، کشور اسلامی است، اسلام در خطر است، وقتی اینطور است همه ما باید و مؤظفیم که کمک کنیم به آنها، هر کس به اندازه ای که می تواند، کمک بکند به آنها. آوارگانی که از جنگ آمده اند در جاهای دیگر زندگی می کنند، شما بنشینید بگوئید دولت همه کار را بکند؟ یا هلال احمر همه کار را بکند؟ نمی توانند بکنند همه کارها را، کار آسانی نیست. شما هم باید کمک کنید، همه باید کمک بکنید و انشاء الله می کنید، الان هم همه دارند کمک می کنند. دلسرد نشوید، کاری که برای خداست دلسردی ندارد. اگر برای دنیا یک کاری بکنید، البته وقتی دیدید دنیا خیلی تامین نشد دلسرد

صحیفه نور جلد 15 صفحه 92

می شوید، اما کسی که برای خدا کار می کند دلسرد نباید بشود، معنا ندارد دلسردی. هر چه زحمت زیادتر، ارج زیادتر. هر چه گرفتاری زیادتر، پیش خدا ارجمندتر خواهد بود. یا فرض کنید یک جائی زلزله است مثل کرمان که یک همچو زلزله ای آمده و همچو کشتاری شده و همچو بی خانمانی، خوب چهار روز دیگر زمستانی می آید این همه جمعیت آنجا چه بکنند، دولت نمی تواند همه این کارها را انجام دهد. مشغولند آنها همه، بیچاره هلال احمر هم مشغول است،دولت هم مشغول است، همه مشغولند، اما ننشستند به اینکه فقط آنها کار بکنند و بحمدالله ننشستند و آنطوری که اخیراً این اشخاص از خارج آمده بودند، گفتند بی سابقه است، لکن معذلک دنبال کنید، بروید ببینید و همانطوری که تا حالا کردید، انجام بدهید وظیفه را. این وظایف است که وظایفی انسانی است. همه برادر شما هستند، خواهر شما هستند فردا زمستان می آید اینها باید اداره بشوند، باید ساخته بشود برایشان کارها، و دولت تنها نمی تواند، همه ما باید در این امر شرکت کنیم و همین طور همه گرفتاری هائی که هست، گرفتاری هر چه هست، چه گرفتاری هائی که زلزله و امثال اینهاست، سیل است، و - نمی دانم - چه هست و چه گرفتاری هائی که برای ما پیش می آورند، خود شما مملکتتان را حفظ کنید و خود شما باید - عرض می کنم - همراهی کنید تا کارها اصلاح بشود.

یاس از جنود شیطان است

هیچ وقت اصلا کلمه یاس را در ذهنتان وارد نکنید که این از جنود شیطان است. یاس از جنود شیطان است، یعنی شیطان در شما القاء می کند. این شیاطین هم که همان تابع شیطانهای بزرگتر هستند همین ها می خواهند با این کارها یاس ایجاد کنند در صورتی که مسلمانی که برای اسلام می خواهد کار بکند چرا مأیوس باشد. الان وضع کشور ما از وضع زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه همه چیزش بهتر است آنوقت حتی نداشتند که بخورند. آن کسی که می خواهد جنگ کند فقط یک خرما را او می داد به او، می داد به او و می گذاشت تو دهانش در می آورد و می داد و اینطوری اسلام را رساندند. آقا، اسلامی که اینطوری به ما رسیده، از صدر اسلام اینطور اینها جانفشانی کردند و اسلام را رساندند به ما، خوب ما هم باید بکنیم این کارها را. الحمدلله حالا، حالا این حرف ها نیست در کار، ارزاق فراوان، گران است البته، گرانی هست و شما متوقع این خوب باید باشید که قحطی بشود. بحمدالله خدای تبارک و تعالی منت به ما گذاشته است و قحطی نیست در کار، فراوان، البته گران است برای مستمندان و فقرا،مشکل است و باید دیگران به آنها کمک کنند. و من امیدوارم که به زودی همه مشکلات رفع بشود. و اتکال به خدا بکنید، اطمینان داشته باشید که با اتکال به خدا تمام کارهای شما اصلاح می شود و احکام اسلام انشاء الله به خوبی اجرا می شود و البته یک گله هائی هست از اینهائی که می خواهند مسائل را اجرا کنند در چیز، آنجاها خیلی ازشان شکایت است به اینکه کار صحیح نمی کنند، بد عمل می کنند، به مردم تعدی می کنند. من کراراً گفته ام که مملکت اسلامی باید همه چیزش اسلامی باشد. نباید ما کارهایمان بر خلاف اسلام باشد باید همه چیز روی موازین اسلامی باشد و همه مردم خودشان را مهیا

صحیفه نور جلد 15 صفحه 93

کنند که اسلام را انشاء الله در این مملکت تقویت کنند و انشاءالله از آن مملکت هم به ممالک دیگری صادر بشود و صادر شده است. شما خیال نکنید صادر نشده، صادر شده است. الان بسیاری از این ممالک هستند که مردمش بیدار شده اند و توجه پیدا کرده اند و مشغولند به کارها و انشاء الله امیدوارم که موفق بشوند و همه ما موفق بشویم که به اسلام خدمت بکنیم و من از خدای تبارک و تعالی توفیق همه ملت را و همه ملت های اسلامی را و سلامت و سعادت برای همه و برای حضار اینجا خواستارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته