فرمان امام خمینی به آیت الله صدوقی

تاریخ: 1360/03/22

فرمان امام خمینی به آیت الله صدوقی

جناب مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای صدوقی دامت برکاته
پس از اهدای سلام، هر چه سریعتر هیأتی را برای رسیدگی به وضع زلزله استان کرمان اعزام دارید تا با همکاری و همیاری مردم شجاع و مبارز و روحانیت شریف کرمان، احتیاجات مصیبت زدگان حادثه ناگوار بررسی و سریعاً اینجانب را در جریان امور قرار دهید تا در حد توانم به خواهران و برادران درد کشیده ام کمک نمایم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
روح الله الموسوی الخمینی