بیانات امام خمینی در جمع گروهی از خلبانان نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی

تاریخ: 1360/02/01

بیانات امام خمینی در جمع گروهی از خلبانان نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم
من ضمن تقدیر از این شجاعت و ابتکار آقایان و باز تقدیر از اینکه شماها اول کسی بودید که به ملت پیوستید و امیدوارم که تا آخر هم به این عهد خودتان باقی باشید. باید یک چند کلمه ای عرض کنم و آن امری است که از همه امور برای هم کشور، هم برای اسلام و هم برای ارتش مهم تر است و او همانی که پیروزی را به شما داد، وحدت کلمه و انسجام کامل در همه قوای مسلح.
اگر بنا بشود که خدای نخواسته در قوای مسلح به واسطه تبلیغات سوئی که گاهی به اغراض فاسدی می شود، یک اختلافی پیدا بشود، این موجب این می شود که عنایت خدای تبارک و تعالی خدای نخواسته برگردد و باز همان ابتلائات و همان بساطی که دیدید در طول تاریخ بر این ملت واقع شد، خدای نخواسته عود کند. بر همه شما و بر همه ما و بر همه ملت است که وحدت کلمه را همانطوری که تا حالا بحمدالله حفظ کرده اند، از این به بعد هم حفظ کنند و به حرف مفسدها که برانگیخته از همان ابرقدرت ها هستند، هیچ گوش ندهند و اگر چنانچه در بین شان یک افراد فاسدی پیدا شد که بخواهند تفرقه ایجاد کنند، آنها را نصیحت کنند و اگر گوش نکردند، به فرماندهان معرفی کنند تا آنها را به دادگاه ببرند و نگذارند که خدای نخواسته این انسجامی که الان بین همه هست گسیخته بشود. و مهمتر از این توجه به خداست، هر چه داریم از اوست و هر چه هستیم، او هستی داده به ما و ما باید توجه به او دائما داشته باشیم و بدانیم که پیروزی از اوست و اگر خدای نخواسته انحرافی پیدا بشود، شکست به عهده ماست. و من امیدوارم که شما برادرهای عزیز توجه داشته باشید که اسلام برای همه، برای همه مستضعفین که از آن جمله خود شماها هستید، یعنی شمائید که قدرت های بزرگ شما را کوچک شمردند و بحمدالله شما ثابت کردید که تخیلات آنها باطل است. و امیدوارم که باز با جدیت خودتان، ابتکار خودتان، به راه انداختن کارهایی که باید راه بیفتد، باز به دشمن ها اثبات کنید که ایران اتکال به خدا پیروز است، و من امیدوارم که این پیروزی را هر روز نصیب شما خدای تبارک و تعالی بفرماید.
سلام و درود بر همه شما و بر همه رزمندگانی که در راه خدا رزم می کنند و رحمت بر شهدائی که از شما و از دیگران تقدیم بارگاه خدا شده است. سلامت باشید. انشاءالله.