مقدمه کتاب پیام خون به قلم امام خمینی

تاریخ: 1360/02/01

مقدمه کتاب پیام خون به قلم امام خمینی

بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه مقابل شما است جملاتی از وصیت های عده ای از شهداء انقلاب اسلامی است. براستی انسان را بیاد شهداء صدر اسلام اندازد، من شرمم می آید که خود را در مقابل این عزیزان سرشار از ایمان و عشق و فداکاری به حساب آورم، آنان با عشق به خدای بزرگ به معشوق خویش پیوستند و ما هنوز در خم یک کوچه هم نیستیم. خداوندا! این عزیزان از خود گذشته را در جوار رحمت خود بپذیر، و ما را از قیدها و بندهای خود بینی و خودخواهی نجات مرحمت فرما.
انک ذوالفضل العظیم
روح الله الموسوی الخمینی