پاسخ امام خمینی به تلگرام آیت الله العظمی شیرازی

تاریخ: 1359/06/23

پاسخ امام خمینی به تلگرام آیت الله العظمی شیرازی

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله آقای شیرازی دامت برکاته - مشهد مقدس
تلگرام شریف پیرو بعضی مصاحبات و برخوردهای لفظی بین متصدیان امور واصل، امید است با خواست خداوند تعالی و ارشاد علماء اعلام مسائلی که پایه های اساسی ندارد، حل شود و واضح است که این نحو برخوردها گر چه کوچک و بی ریشه است، مخالف مصالح اسلام و کشور اسلامی است. از جنابعالی امید دعای خیر دارم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
روح الله الموسوی الخمینی