پاسخ امام خمینی به تلگرام آیت الله العظمی مرعشی نجفی

تاریخ: 1359/06/22

پاسخ امام خمینی به تلگرام آیت الله العظمی مرعشی نجفی

حضرت آیت الله آقای نجفی مرعشی دامت برکاته - قم
به دنبال مذاکرات و مصاحبات چند روزه که اظهار تأسف و ناراحتی کرده بودید و وسیله مخابره تلگرام اعلام آن را نموده بودید، باید عرض کنم گرچه قشرهای مختلف نیز ناراحت شده اند لیکن آقایان متوجه هستند که در این وضع فعلی باید به این اختلافات جزئی پایان دهند و ملت را از نگرانی در آورند. امید است به دعای جنابعالی و سایر آقایان، مسائل به خوبی حل شود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
روح الله الموسوی الخمینی