پیام امام خمینی به ملت مسلمان ایران به مناسبت هفتمین روز کشتار وحشیانه 17 شهریور

تاریخ: 1357/06/23

شاه می خواهد ایران را به ویرانه و قبرستان مبدل سازد

بسم الله الرحمن الرحیم
هموطنان محترم و مظلوم! اکنون که یک هفته از کشتار فجیع گروه اول مقتولین مظلوم ما می گذرد، اکنون که یک هفته تمام است ملت معظم ایران در زیر چکمه دژخیمان و رگبار مسلسل و توپ و تانک دست و پا می زند، اکنون که شاه دست از آستین فضای باز سیاسی درآورده و به درو کردن نهال جوانان رشید و شجاع ما پرداخته است، اکنون که با نفس های آخر، حکومت فاشیستی نفس های ملت را در سینه خفه کرده، اکنون که گورستان ها از قبور شریف فرزندان اسلام و قرآن پر گردیده، اکنون که دژخیمان شاه به عربده و پایکوبی در مرگ عزیزان ما به شادی نشسته اند، اکنون شاه می خواهد ایران را به ویرانه و قبرستان تبدیل کند.

حمایت خیانتکاران در داخل و خارج کشور از جنایات شاه

اکنون که عمال از خدا بیخبر شاه در مجلس گرد هم جمع شده و با صحنه سازی های مبتذل و اغفال کننده می خواهند مجرم اصلی را تبرئه و گناه بزرگ و خیانت عظیم را به دیگران که آلت فعلی بیش نیستند، نسبت داده و خود را مقرب الخاقان قرار دهند، اکنون که تمام خیانتکاران خارج و داخل پشتیبانی از جنایات شاه می کنند، اکنون که از چهره های کریه آزدای خواهی و طرفداری از حقوق بشر پرده برداشته شده، ملت مظلوم و بزرگ ایران باید اعتصاب نموده در عزا بنشینند و رسماً روز پنجشنبه یازدهم شوال را روز عزا قرار دهند.

مطمئن باشید که پیروزید و در پیشگاه خداوند رو سفید

ما به دنبال فداکاری ها و عزای سراسری، منتظر شادی ها هستیم شما شاهد استقلال و آزادی به خواست خدا خواهید بود. شما با پایمردی خود دشمن را چنان از میدان بیرون کردید که مجبور به اعلام حکومت نظامی در اکثر شهرستان ها و در تهران، مرکز و پایگاه شیر مردان و شیر زنان شد و خود را در جوامع بشری رسوا و خدعه را با دست خود نقش برآب کرد. عزیزان من مطمئن باشید که پیروز هستید و در پیشگاه خدای متعال رو سفید.

صحیفه نور جلد 2 صفحه 103


قیام شما بر علیه شاه، همانند قیام امیر المومنین در برابر معاویه است

قیام شما در مقابل دیکتارتور اصلی که تمام شعائر ملی و مذهبی را زیر پا گذاشته، چون امیرالمومنین در مقابل معاویه می باشد که عملی بیش از اعمال آن دیکتاتور مرتکب نشده بود. علی (علیه السلام) در مقابل ستمکاری بود که با امامت جمعه و جماعت و تشبث به اسلام خون مردمان را می مکید، قیام در مقابل ظلم و ظالم بود و چندین هزار فدائی داد که عمار یاسر یکی از آنها بود، شما هم در مقابل دیکتاتور عصر که با اسم اسلام و تشبث به قرآن خون ملت را می مکد، در صورتی که تعداد کشتگان ما به تعداد کشتگان صفین باز نرسیده. غم به خود راه ندهید و گوش به حرف اشخاصی که از اسلام اطلاعی ندارند ندهید و به راه خود که راه حق و راه اولیاء حق است ادامه دهید.

گول خیمه شب بازی های دولت و وکلای شاه را نخورید

گول خیمه شب بازی های دولت و وکلای شاه را نخورید که با حرفهای فریبنده می خواهند شاه را که در شرف مرگ است نجات دهند. دنیا شاه را محکوم کرد و به پشتیبانی شما برخاست، اگر چه مشتی جنایتکار که می خواهند مخازن ملت را ببرند و حق ملت را زیر پا بگذارند به او امید می دهند ولی هیچ قدرتی در مقابل قدرت لایزال ملت نمی تواند پابرجا باشد، خداوند تعالی وعده نصرت داده و با شماست.
والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته
روح الله الموسوی الخمینی