بیانات امام خمینی در جمع گروهی از نمایندگان سازمان پیشمرگان مسلمان کرد

تاریخ: 1359/04/21

بیانات امام خمینی در جمع گروهی از نمایندگان سازمان پیشمرگان مسلمان کرد

بسم الله الر حمن الرحیم
من از این جوان های پیشمرگ که به راستی اثبات کردند که فداکار اسلام هستند و لشکر پیغمبر اسلام هستند، تشکر می کنم. من به شما علاقه دارم، علاقه یک مسلم با مسلم و یک پدر با فرزند، و شما را دعا می کنم. از وقتی که شما قیام کرده اید در مقابل اشرار و در مقابل اشخاص که می خواستند نهضت اسلامی را سرکوب کنند، من از شما با تمام قوا پشتیبانی و هم دعا کردم. خداوند شما را انشاءالله برای اسلام حفظ کند و شما جوان ها را در پیشگاه خدای مقدس، خدای بزرگ آبرومند کند. شما می دانید که ما غرضی در این مسائل نداشتیم جز اینکه حکومت جبار برود تا به جای آن حکومت اسلام برگردد. اینهائی که در طول این مدت چه در کردستان و چه در جاهای دیگر با این نهضت مقابله کردند، اشخاصی بودند که از اسلام اطلاعات نداشتند و نمی خواستند حکومت اسلام برقرار باشد. شما از طرز و شیوه حرکات اینها بهتر می دانید که عمال غیر بودند. از کیفیت سلاح هائی که داشتند شما دیدید که این سلاح ها از کجا می آمد. شما محکم و مستحکم باشید که برای اسلام دارید کار می کنید مثل سربازهای صدر اسلام هستید، شما باکی از اینکه شکست بخورید نداشته باشید برای اینکه برای لشکر اسلام هیچ وقت شکست نیست، شهادت شکست نیست، پیروزی هم شکست نیست. شما یا پیروز می شوید و یا شهید، در هر دو جهت پیروزی با شماست. من امیدوارم که این ریشه های فساد که یک مقداری از آنها از رژیم سابق هستند و یک مقداری هم از این افرادی هستند که الهام از خارج می گیرند، نتوانند کاری انجام بدهند.
شما دیدید در این دو سه روزی که گذشت بنا بود یک کودتائی مثلاً همه طرفه بکنند، خدای تبارک و تعالی با ما همکاری کرد و کشف شد و بسیاری از این جنایتکاران گرفتار شدند و بسیاری از آنها در تعقیبشان هستند و باندهائی هم داشتند انشاءالله این حکومت اسلام مستقر بشود تا دنیا بداند که حکومت اسلامی یعنی چه. خداوند انشاءالله به شما توفیق عنایت کند و در همه جهان موفق باشید. و ما امیدواریم که کردستان را قبل از اینکه به جاهای دیگر عنایت شود، به آنجا عنایت شود و دولت اسلام هم بنا بر همین دارد که کردستان را انشاءالله آباد کند و مثل سابق نباشد که حرف بود و خرابی. امیدواریم که این دفعه دیگر حرف نباشد و همه جهات مملکت اصلاح بشود. انشاءالله خدا به شما جوان ها سلامتی عنایت کند و شما را برای اسلام ذخیره قرار بدهد و موفق و مؤید کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته