بیانات امام خمینی در جمع اهالی جماران

تاریخ: 1359/02/27

با کمال قاطعیت و به خواست خداوند در مقابل ابرقدرت ها ایستاده ایم

بسم الله الر حمن الرحیم
بسیار مسرور هستم که با برادران و خواهران خودم در اینجا مواجهم. من از زحمت اهالی این محل جماران تشکر می کنم که زحمت زیادی کشیدند در صورتی که من خدمتی به آنها نکردم، امیدوارم خداوند همه آنها را از همه بلیات حفظ کند و از شر شیاطین خصوصاً شیطان بزرگ حفظ کند. برادرهای من! خواهرهای من! ما در یک موقعیتی واقع هستیم که باید هوشیارانه با آن مواجه باشیم، ما با یک ابرقدرتی در طرف غرب و یک ابر قدرتی در طرف شرق مواجه هستیم که هر دوی آنها می خواهند ما را ببلعند. ما به خواست خدای تبارک و تعالی و همت برادرها و خواهرهای ایمانی ایران در مقابل همه آنها با کمال قاطعیت ایستادیم و اجازه نخواهیم داد که هیچ قدرتی با ما مواجهه کند و تصرف در مقدرات ما کند و شما هیچ از این قدرت های بزرگ نترسید که شما در پناه خدا هستید و قدرت ها همه فانی هستند در مقابل قدرت خدای تبارک و تعالی.

از محاصرات نظامی و اقتصادی ابداً باکی نداریم

اگر چنانچه گفته می شود که دولت آمریکا می خواهند نظامی بیاورد و این مملکت را به خاک و خون بکشد، باور نکنید اوباً و ثانیاً اگر بیاید، خواهد سزای خودش را ببیند. ما از محاصرات اقتصادی و محاصرات نظامی و دخالت های نظامی ابر قدرت ها نمی ترسیم، فرضاً که آنها وارد بشوند در اینجا، ما با قدرت در مقابلشان ایستادگی می کنیم و سایر ملت های اسلامی هم در مقابلشان هستند. با قدرت، ما باید به پیش برویم تا اینکه احکام اسلام را در مملکت مان بلکه در منطقه، بلکه در دنیا پیاده کنیم.

تکلیف ما مبارزه با ظلم هاست

و من امیدوار هستم که خداوند تأیید کند ما را در این مقصدی که داریم، لکن مهم این است که ما تکلیفی ادا می کنیم، تکلیف ما این است که در مقابل ظلم ها بایستیم، تکلیف ما این است که با ظلم ها مبارزه کنیم، معارضه کنیم، اگر توانستیم آنها را به عقب برانیم که بهتر و اگر نتوانستیم، به تکلیف خودمان عمل کردیم. اینطور نیست که ما خوف این را داشته باشیم که شکست بخوریم، اولا که

صحیفه نور جلد 12 صفحه 93

شکست نمی خوریم، خدا با ماست و ثانیاً بر فرض اینکه شکست صوری بخوریم شکست معنوی نمی خوریم و پیروزی معنوی با اسلام است، با مسلمین است، با ماست. شما قدرتمند باشید و در مقابل همه مشکلات قیام کنید و وحدت خودتان را حفظ کنید، توجه به خدا را حفظ کنید. از خداوند تعالی سلامت و سعادت همه شما را خواستارم و امیدوارم که با صحت و سلامت پیروزی پیدا بکنید و بر همه مشکلات غلبه کنید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته