پاسخ امام خمینی به تلگرام آیت الله العظمی مرعشی نجفی

تاریخ: 1359/01/26

پاسخ امام خمینی به تلگرام آیت الله العظمی مرعشی نجفی

بسم الله الر حمن الرحیم
قم - حضرت آیت الله آقای حاج سید شهاب الدین مرعشی نجفی دامت برکاته
تلگرام شریف در مورد تبریک قطع رابطه با آمریکای جهانخوار و اصل و موجب تشکر گردید. از خدای تعالی موفقیت همه مسلمانان جهان را در راه مبارزه و پی روزی کامل بر دشمنان اسلام مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمة الله
روح الله الموسوی الخمینی