فهرست کتاب


سوگنامه امام علی (علیه السلام) - 400 داستان از مصایب امام علی علیه السلام

عباس عزیزی

286- دعای علی (ع)

عمرو بن حمق یکی از یاران مخلص و دوستان صمیمی امیرالمؤمنین علی (ع) بود در جنگ صفین که جنگ سختی بین سپاه علی (ع) و لشکر معاویه بود به علی (ع) عرض کرد:
ما به خاطر تحصیل مال و یا خویشاوندی با شما بیعت نکرده ایم، بلکه بیعت ما با تو بر اساس پنج چیز است:
1- تو پسر عموی رسول خدا(ص) هستی.
2- تو داماد آن حضرت و همسر حضرت زهرا(س) هستی.
3- تو پدر دو فرزند رسول خدا(ص) می باشی.
4- تو نخستین فرد هستی که به پیامبر (ص) ایمان آوردی.
5- تو بزرگوارترین مرد از مجاهدان اسلام بودی و سهم تو در جهاد با کفار از همه بیشتر است.
بنابراین اگر فرمان دهی تاکوه را از جای بر کنیم، و دریا را از آب تهی سازیم تا جان بر تن داریم سر از فرمان تو بر نتابیم و دوستانت را یاری نموده و با دشمنانت دشمن می باشیم.
امیرمؤمنان (ع) برای این دوست مخلص خود چنین دعا کردند:
اللّهم نور قلبه بالتقوی و اهده الی صراط مستقیم.
خداوندا قلب او را به تقوی منور کن و او را به راه مستقیم هدایت کن، دعای علی (ع) در وجود او دیده می شد او هم دلی پاک و نورانی داشت و هم تا دم مرگ و شهادت در راه راست گام برداشت.(338)

287- عشق علی (ع) در دل ابن سکیت

ابن سکیت متهم بود که شیعه است اما چون بسیار فاضل و برجسته بود، متوکل او را به بعنوان معلم فرزندانش انتخاب کرد. یک روز بچه های متوکل به حضورش آمدند و ابن سکیت هم حاضر بود و ظاهراً در آن روز امتحانی از آنها به عمل آورده بود و به خوبی از عهده امتحان برآمده بودند، متوکل ضمن اظهار رضایت از ابن سکیت و شاید (به خاطر) سابقه ذهنی که از او داشت که شنیده بود تمایل به تشیع داد، از ابن سکیت پرسید: این دو تا (دو فرزندش) پیش تو محبوب ترند یا حسن و حسین فرزندان علی؟
ابن سکیت از این جمله و از این مقایسه سخت بر آشفت، خونش به جوش آمد. با خود گفت: کار این مرد مغرور به جایی رسیده است که فرزندان خود را با حسن و حسین مقایسه می کند! این تقصیر من است که تعلیم آنها بر عهده گرفته ام. در جواب متوکل گفت:
به خدا قسم قنبر غلام علی به مراتب از این دو و از پدرشان نزد من محبوب تر است.
متوکل در همان مجلس دستور داد زبان ابن سکیت را از پشت گردنش در آورند.
تاریخی افراد سر از پا نشناخته زیادی را می شناسد که بی اختیار جان خود را در راه مهر علی فدا کرده اند. این جاذبه را در کجا می توان یافت؟ گمان نمی رود در جهان نظیری داشته باشد.
علی به همین شدت دشمنان سر سخت دارد، دشمنانی که از نام او به خود می پیچیدند، علی از صورت یک فرد بیرون است و به صورت یک مکتب موجود است، و به همین جهت گروهی را به سوی خود می کشد و گروهی را از خود طرد می نماید. آری علی شخصیت دو نیرویی است.(339)

288- انده علی (ع) در شهادت یاران

محمد بن ابی بکر مادرش اسماء بنت عمیس بود و از یاران با وفای امیرالمؤمنین (ع) است و در جنگی صفین نیز به همراه امیرالمؤمنین (ع) و در رکاب آن حضرت دلاوری ها و فداکاری ها کرد، تا آنکه به دستور علی (ع) به مصر رفت، و در آنجا بود که در جنگی او را به قتل رساندند و چون خبر قتل او به امیرالمؤمنین (ع) رسید سخت افسرده شد، بدانسان که آثار افسردگی و اندوه در چهره آن حضرت دیده شد.
در روایت است که عبدالرحمن بن شبیب به امیرالمؤمنین عرض کرد: من کمتر مردمی را دیده ام که درباره چیزی خوشحال شوند به اندازه ای که مردم شام در وقتی که خبر مرگ محمد بن ابی بکر به آنها رسید خوشحال شدند؟ علی (ع) فرمود: بدان که اندوه ما نیز درباره او به اندازه خوشحالی آنها در این باره بلکه چند برابر بیشتر بود.
و نیز زید بن صوحان که در این جنگ شهید شد و چون به زمین افتاد، امیرالمؤمنین (ع) بر بالین او حاضر شده و در مدح او فرمود:
رحمک الله یازید، لقد کنت خفیف المؤنة عظیم المعونة(340)