فهرست کتاب


سوگنامه امام علی (علیه السلام) - 400 داستان از مصایب امام علی علیه السلام

عباس عزیزی

255- خبر از شقی ترین فرد

روزی پیامبر (ص) به علی (ع) فرمود:
یا علی اشقی الاولین عاقر الناقة، و اشقی الاخرین قاتلک - و فی روایة - من یخضب هذه من هذا
ای علی! شقی ترین پیشینیان همان کسی بود که ناقه صالح را کشت، و شقی ترین فرد از آخرین قابل تو است - و روایتی آمده: و او کسی است که این را با آن رنگین کند (اشاره به اینکه محاسنت را با خون فرق سرت خضاب کند).(308)

256- پیشگویی پیامبر(ص) از شهادت خود و امامان

پیامبر (ص) فرمود: ای مردم، آن گاه که من شهید شدم علی (ع) نسبت به شما از خودتان صاحب اختیارتر است. و آن گاه که علی (ع) به شهادت رسید پسرم حسن (ع) نسبت به مؤمنین از خودشان صاحب اختیارتر است. و آن گاه که علی (ع) به شهادت رسید پسرم حسن (ع) نسبت به مؤمنین از خودشان صاحب اختیارتر است. و آنگاه که پسرم حسن (ع) به شهادت رسید پسرم حسین (ع) نسبت به مؤمنین از خودشان صاحب اختیارتر است. و آن گاه که پسرم حسین (ع) به شهادت رسید پسرم علی بن الحسین نسبت به مؤمنین از خودشان صاحب اختیارتر است و با امر او آنان را اختیار نیست.
سپس حضرت رو به علی کرد و فرمود: یا علی، به زودی او را می بینی، از من به او سلام برسان.
وقتی او به شهادت رسید، پسرش محمد نسبت به مؤمنین از خودشان صاحب اختیارتر است. و تو ای حسین (ع) او را درک می کنی، از من به او سلام برسان. سپس در نسل محمد مردانی یکی پس از دیگری خواهند بود که با امر آنان برای مردم اختیاری نیست.
حضرت این مطلب را سه مرتبه تکرار کرد فرمود: هیچ کدام از آنان نیست مگر آن که نسبت به مؤمنین از خودشان صاحب اختیارتر است و با امرشان آنان را اختیاری نیست.
همه آنان هدایت کننده و هدایت شده اند و آنان نه نفر از فرزندان حسین (ع) هستند.
امیرالمؤمنین (ع) برخاست و در حالی که گریه می کرد عرض کرد: پدر و مادرم فدایت ای پیامبر خدا، آیا تو هم کشته می شوی؟
فرمود: آری، من با سم از دنیا می روم و شهید می شوم، و تو با شمشیر کشته می شوی و محاسنت از خون سرت رنگین می شود، و پسرم حسن (ع) با سم کشته می شود، و پسرم حسین (ع) با شمشیر کشته می شود، او را طغیانگر پسر، زنازاده پسر زنازاده، منافق پسر منافق می کشد.(309)

257- اخبار پیامبر از طول عمر علی

سلیم می گوید: ابوذر و سلمان و مقداد برایم نقل کردند، و سپس از علی (ع) شنیدم. آنان گفتند:
مردی بر علی بن ابی طالب (ع) فخر نمود. پیامبر (ص) به علی (ع) فرمود: ای علی، تو بر همه عرب فخر کن، که تو از نظر پسر عمو و پدر و برادر از همه بزرگوارتر هستی. تو خودت و نسبت و همسرت و فرزندانت و عمویت از همه بزرگوارترید. تو در تقدیم جان و مالت از همه بالاتر، و در بردباری از همه کامل تر، و در اسلام از همه پیش تر و از نظر علم از همه بالاتر هستی.
تو کتاب خدا را از همه بهتر قرائت می کنی و سنت های الهی را از همه بهتر می دانی. قلب تو در روز جنگ از همه شجاع تر، و دست تو بخشنده تر است. در دنیا از همه زاهدتر و در تلاش و کوشش از همه شدیدتر و در اخلاق از همه نیکوتر و در زبان از همه راستگوتری، و محبوب ترین مردم نزد خدا و من هستی.
تو بعد از من سی سال خواهی ماند، که خدا را عبادت می کنی و بر ظلم قریش صبر می نمایی، و آن گاه که یارانی یافتی در راه خدای عزوجل با آنان به جهاد بر می خیزی. برای تأویل قران با ناکثین و قاسطین و مارقین از این امت جنگ می نمایی همان طور که همراه با من برای تنزیل آن جنگیدی.
سپس به شهادت کشته می شودی، و محاسنت با خون سرت خضاب می شود. قاتل تو در کینه نسبت به خداوند و دوری از خدا و از من همچون پی کننده شتر (صالخ) و همچون قاتل یحیی بن زکریا و فرعون ذوالاوتاد (صاحب میخ ها) خواهد بود.(310)