فهرست کتاب


سوگنامه امام علی (علیه السلام) - 400 داستان از مصایب امام علی علیه السلام

عباس عزیزی

243- محبت ام البنین به فرزندان زهرا(س)

وقتی ام البنین به خانه علی (ع) آمد فرزندان رسول خدا از عطوفت و مهربانی و معرفت و کمال آن بانو گویا مادر خود را می دیدند و رنج فقدان مادر را کمتر احساس می کردند، تاریخ جز این بانوی پاک را یاد ندارد که فرزندان هووی خود را بر فرزندان خودش مقدم بدارد. ام البنین محبت به فرزندان فاطمه (ع) را برای خود فریضه دینی می شمرد و با درک عظمت شان به خدمت آنها برای همیشه دریغ نداشت و به آیه کریمه قرآن عمل می نمود.(291)
ام البنین در خانه مولا آمد، حسنین (ع) هر دو مریض و در بستر افتاده بودند. اما عروس تازه ابوطالب(ع) به محض آن که وارد خانه شد، خود را به بالین آن دو عزیز رسانید و همچون مادری مهربان به دل جویی و پرستاری آنان پرداخت (292) چنانکه گفته شد آن بانوی با وفا به مولا پیشنهاد داد که به جای فاطمه که اسم اصلی او بود، ایشان را ام البنین صدا بزنند، تا این که حسنین از ذکر نام اصلی که فاطمه باشد به یاد مادرشان فاطمه زهرا(س) نیافتاده و در نتیجه خاطرات گذشته به ذهن مبارکشان نیاید تا رنج بی مادری آنها را آزار ندهد.(293)

244- شکیبایی و صبر علی (ع) بر شهادت زهرا(س)

شهادت جانگداز حضرت زهرا(س) و حوادث تلخ و شرایط سخت بعد از رحلت رسول خدا(ص)، برای علی (ع) بسیار جانفرسا و دشوار بود. هیچ چیزی نمی توانست امیرمؤمنان علی (ع) را در برابر آن حفظ کند جز صبر و استقامت. او در پرتو صبر و استقامت به زندگی خود ادامه داد و فرمود:
فرایت ان الصبر علی هاتا احجی، فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجاً
سرانجام دیدم صبر و شکیبایی به عقل و خرد نزدیکتر است از آن رو صبر کردم با اینکه (بر اثر فشار حوادث تلخ) همچون کسی بودم که خاشاک چشمش را پر کرده و استخوان، راه گلویش را گرفته است.(294)
نیز فرمود:
و صبرت من کظم الغیظ علی امر من العلقم، و الم للقلب من و خز الشفار:
و با فرو خوردن خشم، رد امری که از خنظل تلخ تر و از تیزی دم شمشیر برای قلب دردناک تر بود، صبر نمودم.(295)

فصل پنجم شهادت علی (ع)