فهرست کتاب


سوگنامه امام علی (علیه السلام) - 400 داستان از مصایب امام علی علیه السلام

عباس عزیزی

220- تکبیر نماز علی (ع) بر زهرا(س)

و در کتاب مصباح الانوار آمده: شخصی از امام صادق سئوال کرد، امیرمؤمنان علی (ع) در نماز بر فاطمه (س) چند تکبیر گفت؟
آن حضرت فرمود: علی (ع) یک تکبیر می گفت، جبرییل نیز یک تکبیر می گفت، و بعد فرشتگان مقرب الهی تکبیر می گفتند، تا این که امیرمؤمنان(ع) پنج تکبیر گفت.
شخص دیگری پرسید: در کجا بر او نماز خواند؟
امام صادق(ع) فرمود: در خانه اش نماز خواند، سپس جنازه را حرکت دادند و از خانه بیرون آوردند.(263)

221- غسل دهنده زهرا(س)

مفضل بن عمر می گوید: به حضرت صادق (ع) عرض کردم: چه کسی فاطمه (س) را غسل کرد؟
فرمود: امیرالمؤمنین(ع)
من از فرمایش حضرت دلم گرفت:
حضرت فرمود: گویا از شنیدن این جمله دلگیر شدی؟
عرض کردم: آری، چنین شدم.
فرمود: دلگیر نشو! او صدیقه است و جز صدیق کسی نباید او را غسل دهد. مگر نمی دانی که مریم (س) را کسی جز حضرت عیسی (ع) غسل نداد؟...(264)

222- ماجرای غسل و کفن و نماز بر جنازه

چون شب فرا رسید، علی (ع) جنازه زهرا(س) را غسل داد، هنگام غسل هیچ کس حاضر نبود جز حسن (ع) و حسین(ع)، زینب، ام کلثوم فضه و اسماء بنت عمیس.
اسماء می گوید: فاطمه (س) به من وصیت کرد که هیچ کس جز علی (ع) و من، او را غسل ندهد، من علی (ع) را در غسل دادن جنازه فاطمه (س) کمک کردم.
روایت شده: علی (ع) هنگام غسل فاطمه (س) می گفت: خدایا فاطمه (س) کنیز تو و دختر رسول خدا و برگزیده تو است، خدایا حجتش را به او تلقین کن، و برهانش را بزرگ بدار، و درجه اش را عالی کن، و او را با پدرش محمد (ص) همنشین گردان.
و نیز روایت شده که: علی (ع) با همان پرده ای که بدن رسول خدا(ص) ر خشک کرد، بدن زهرا(س) را خشک نمود، وقتی که غسل تمام شد، علی (ع) جنازه را بر سریر (شبیه تابوت) نهاد، و به امام حسن (ع) فرمود: به ابوذر خبر بده بیاید، او ابوذر را خبر کرد و آمد و با هم جنازه را تا محل نماز حمل کردند، حسن (ع) و حسین (ع) همراه علی (ع) بودند، آن گاه علی (ع) بر جنازه نماز خواند.(265)