فهرست کتاب


سوگنامه امام علی (علیه السلام) - 400 داستان از مصایب امام علی علیه السلام

عباس عزیزی

215- وصیت زهرا(س) به علی (ع)

امام باقر(ع) فرمود: فاطمه (س) دختر رسول خدا(ص)، پس از گذشت شصت روز از رحلت رسول خدا(ص) بیمار و بستری شد، و بیماریش شدید گردید، و دعای او در شکوه از ظالمان این بود:
یا حیّ یا قیّوم برحمتک استعیث فاغثنی، اللهم زحز حسنی عن النّار وادخلنی الجنة و الحقنی بابی محمد(ص)
از خدای زنده و توانا، پناه می آورم به رحمت تو، پس به من پناه بده و مرا از آتش دوزخ دور گردان و به بهشت وارد کن، و مرا به پدرم محمد(ص) ملحق فرما!
امیرمؤمنان علی (ع) به او می فرمود: خدا به تو عافیت می دهد و تو را زنده نگه دارد.
فاطمه (س) می فرمود: ای ابوالحسن! بسیار نزدیک است که با خدایم ملاقات کنم.
و به علی (ع) وصیت کرد که بعد از من با امامه (خواهرزاده ام) دختر ابوالعاص ازدواج کن، او دختر خواهرم زینب است و به فرزندان من مهربان می باشد.(258)

216- وصیت به نماز نخواندن ابوبکر و عمر بر جنازه اش

و در روایت دیگر آمده: فاطمه (س) به علی (ع) گفت: من حاجتی به تو دارم علی (ع) فرمود: حاجتت برآورده است ای دختر رسول خدا(ص).
فاطمه (س) عرض کرد: تو را به خدا پدرم محمد رسول خدا(ص) سوگند می دهم که ابوبکر و عمر بر من نماز نخوانند، تو می دانی که من هیچ چیز بر تو کتمان نکرده ام، رسول خدا(ص) به من فرمود:یا فاطمة انّک اول یلحق بی من اهلبیتی فکنت اکره ان اسوئک.
ای فاطمه (س)! تو نخستین فرد از اهل بیتم هستی که به من ملحق می شوی و برای من ناگوار است که این خبر را به تو بدهم که ناراحت گردی.(259)

217- بیماری که خبر از مرگ می داد

امام باقر(ع) فرمود: که پنجاه شب از رحلت رسول خدا(ص) گذشت، بیماری حضرت زهرا(س) آغاز گردید، دریافت که این بیماری خبر از مرگ می دهد، از این رو به علی (ع) وصیت کرد تا به آن اقدام نماید، و از علی (ع) پیمان گرفت که حتماً به وصیت عمل کند، امیرمؤمنان که سخت غمگین و ناراحت بود، تمام گفتار و وصیت فاطمه (س) را به عهده گرفت که انجام دهد.
فاطمه (س) عرض کرد: ای ابوالحسن! رسول خدا(ص) با من عهد کرد که من اولین نفر از خاندانش هستم که به او می پیوندم، و چاره ای جز این نیست، بر فرمان خدا صبر کن و در برابر مقدرات الهی خشنود باش، مرا شبانه غسل بده و کفن کن و به خاک بسپار.
حضرت علی (ع) به وصیت فاطمه (س) عمل کرد.
ابن عباس می گوید: فاطمه (س) فرمود: رسول خدا(ص) را در خواب دیدم، و آنچه را که بعد از آن حضرت بر ما روا داشتند، به آن حضرت گفتم و شکایت نمودم.
رسول خدا(ص) به من فرمود:برای شما خانه ابدی آخرت است که برای پرهیزگاران آماده شده است، و تو به زودی نزد ما می آیی!(260)