فهرست کتاب


سوگنامه امام علی (علیه السلام) - 400 داستان از مصایب امام علی علیه السلام

عباس عزیزی

197- بیت الأحزن مکان نوحه سرایی فاطمه (س)

فاطمه زهرا(س) در بقیع زیر درختچه ای در فراق رسول خدا (ص) نوحه سرایی می کردند، چون آن درختچه را قطع کردند، علی (ع) در خارج مدینه در بقیع، خانه ای برای فاطمه زهرا(س) ساخت که برای نوحه سرایی در آن مأوا می گرفت، این خانه همان بیت الأحزن خوانده می شود. این خانه مزار همه نسل های امت بود، صبح گاهان حسنین (ع) را پیش روی خود حرکت داده و را چشم گریان به بقیع رفته و در بین قبرها تا غروب گریه می کرد. شبانگاه امیرالمؤمنین (ع) نزد آن حضرت آمده ایشان رابه منزل می برد.(240)

بخش دوم: علی (ع) در کنار بستر فاطمه (س)

198- پرستاری از زهرا(س)

هنگامی که فاطمه (س) در بستر رحلت قرار گرفت و به علی (ع) وصیت کرد: جریان زندگی او را مخفی بدارد، و بیماری شدید او را به هیچ کس اطلاع ندهد.
امام علی (ع) طبق وصیت او عمل کرد.
علی (ع) به تنهایی از فاطمه (س) پرستاری می کرد، و اسماء بنت عمیس (که آن وقت همسر ابوبکر بود) در پنهانی، علی (ع) را در پرستاری فاطمه(س) کمک می نمود، تا وصیت زهرا(س) (در مخفی داشتن بیماری) حفظ شود. و پیامبر (ص) به این بیماری خبر داده بود، چنان که به ظلم هایی که بر او وارد شد. خبر داده بود.
سپس درد شدید بیماری بر فاطمه (س) چیره شد، خداوند (در عالم معنی) حضرت مریم (س) را فرستاد تا از فاطمه (س) پرستاری کند و با او مأنوس باشد...