فهرست کتاب


سوگنامه امام علی (علیه السلام) - 400 داستان از مصایب امام علی علیه السلام

عباس عزیزی

120- در هر شرایطی با تو هستم!

پس از این که علی را با ریسمان به گردن، به مسجد بردند فاطمه (س) فرمود: ای سلمان! وای بر ابوبکر و عمر! می خواهند فرزندانم حسن و حسین را یتیم کنند. به خدا سوگند، ای سلمان از درب مسجد به جایی نمی روم تا این پسر عمویم را با چشمانم سالم ببینم.
سلمان نزد حضرت علی (ع) برگشته و فرمایش حضرت زهرا (س) را بازگو کرد. علی (ع) از جا حرکت کرده و از مسجد بیرون آمد.
هنگامی که چشم حضرت به امیرالمؤمنین (ع) افتاد، خود را برای شانه های
آن حضرت آویخت و فرمود: روحم فدای روح تو و جانم سپر بلای تو باد ای ابوالحسن! اگر در شرایط خوب باشی من با تو هستم و اگر در شرایط بدی باشی من نیز با تو هستم. هر دو باهم گریستند. درود و رحمت خداوند بر آنان باد.(137)

121- دفاع زهرا (س) از علی (ع)

ابوجعفر طوسی در اختیار الرجال از امام صادق (ع) به نقل از سلمان فارسی (ره) روایت می کند که حضرت فاطمه زهرا (س) در مورد کسانی که به حقوق شوهر و پسر عمش علی (ع) تجاوز کرده بودند، چنین فرمود:
خلوا عن ابن عمی! فو الذی بعث محمداً بالحق لئن لم تخلوا عنه لا نشرن شعری و لا ضعن قمیص رسول اللّه علی رأسی و لاصر خنّ الی اللّه تبارک و تعالی فما ناقة صالح با کرم علی اللّه منّی و لا الفصیل باکرم علی اللّه من ولدی؛ رها کنید پسر عموی مرا! سوگند به آن خدای که محمد (ص) را به حق برانگیخت، اگر از وی دست برندارید، گیسوان خود را پریشان کرده و پیراهن رسول خدا (ص) را بر سر افکنده و در برابر خدا فریاد خواهم زد. یقین بدانید که ناقه صالح، در نزد خدا از من گرامی تر نبود، و بچه آن ناقه نیز از فرزندان من قدر و قیمتش زیادتر نبود(138)(139)

122- دفاعیه زهرا (س) از علی (ع)

سخنان نورانی فاطمه (س) در دفاع از علی (ع) رودهای خروشانی از حماسه و مقاومت در دلهای مردم ایجاد کرد. آن حضرت به زنان انصار که برای عیادت از او به خانه اش آمده بودند و از وی پرسیدند: ای دختر رسول خدا (ص)! چگونه ای؟
فرمود: اینان خلافت را پایه های رسالت و قواعد نبوت و مهبط روح الامین دور کردند و با آن امور دنیایی و آخرتی خویش را درمان نمودند. هشدارید که این خسارتی آشکار است.
آن حضرت می فرمود: چه شده که از ابوالحسن انتقام می گیرند؟! به خدا سوگند جز به خاطر سختی شمشیر و استوار قدمی و زخمهای کاری اش در میدان جنگ و دلیر مردی و شجاعت او در راه خدا به کین خواهی او برنخاسته اند.
به خدای سوگند! پرهای کوتاه را به جای شاهپرها و ناقص را به جای کامل گرفتند. پس سرنگون باد مردمی که پنداشتند بهترین کار را کردند در حالی که اینان تباهکارند و خود در نمی یابند. وای بر آنان! آیا آن کسی که به حق، راهنمایی می کند سزاوار پیروی است یا آن که خود به حق راه نمی برد و باید مورد هدایت قرار گیرد. پس شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟(140)