فهرست کتاب


سوگنامه امام علی (علیه السلام) - 400 داستان از مصایب امام علی علیه السلام

عباس عزیزی

106- شاهد کتک خوردن همسرش

او مظلوم است زیرا شاهد کتک خوردن همسر خویش و صدمه وارد کردن بر اوست. نوشته اند که فریاد فاطمه (س) بلند شد که کودکم را کشتند. فاطمه (س) به خاک افتاده و بیهوش شد و علی (ع) پارچه ای بر روی او کشید.(122) و دشمن از این حذر نکرد ریسمان یا بندی بر گردن امام(ع) افکند و او را به زور به مسجد برد.(123) و البته امام(ع) بدین مقدار قادر به دفاع از خود بود و می توانست گریبان خود را از چنگ آنها خلاص کند.
عمر، خود در سخنی این اعتراف را کرده بود که اگر نرمخویی علی نبود احدی قادر به تسلط بر او نبود.(124) و محکوم الحکم لمن غلب است. زیرا گروهی از سردمداران کوشیده اند ناراضیان، عقده داران، و کین خواهان را به دور هم جمع کرده و چنان بلایی را برای عالم اسلام پدید آوردند. دشمن چنان گستاخ و بی شرم است که وارد حریم زندگی کسی می شود که سرنوشت کفر و اسلام را معین کرده است و خانه اش مرکز هبوط فرشتگان خداست.

107- سقط شدن فرزند زهرا (س)

مهاجمان چنان زهرا (س) را زدند که فرزندش را سقط کرد اما احدی نه از مهاجمان و نه از دیگران، کوچک ترین اعتراضی نکرد. آیا اگر از عمر می ترسیدند، از قنفذ، یا مغیرةبن شعبه و امثال این دو هم می ترسیدند؟!(125)

108- گنج علی (ع) در قیامت

پیامبر (ص) به علی (ع) فرمود: ان لک کنزاً فی الجنة انت ذوقرنیها. تو در بهشت دارای گنجی می باشی، تو صاحب دو شاخ بهشتی هستی، (منظور از دو شاخ، حسن (ع) و حسین (ع) هستند که زینت بهشت می باشند).
مرحوم شیخ صدوق می گوید: از بعضی از اساتید شنیدم که می گفت: منظور از آن گنج محسن فرزند علی (ع) است که بر اثر فشار بین دو دیوار، از فاطمه (س) سقط شد، و آن استاد چنین استدلال کرد که روایت شده: فرزند سقط شده انسان، بطور جد و خشم آلود، کنار در بهشت توقف می کند، به او گفته می شود: وارد بهشت بشو، در پاسخ می گوید: وارد بهشت نمی شوم تا پدر و مادرم قبل از من وارد بهشت گردند...(126)