فهرست کتاب


سوگنامه امام علی (علیه السلام) - 400 داستان از مصایب امام علی علیه السلام

عباس عزیزی

22- خبر دادن پیامبر (ص) به علی (ع) از وفات خویش

به پیامبر (ص) مریضی ای عارض شد که با آن مریضی به جوار رحمت الهی واصل گردید، چون آن حالت را مشاهده نمود، دست حضرت امیرالمؤمنین (ع) را گرفت و متوجه بقیع گردید، اکثر صحابه از پی او بیرون آمدند، فرمودند که: حق تعالی مرا امر کرده است که استغفار کنم برای مردگان بقیع، چون به بقیع رسید، گفت: السلام علیکم ای اهل قبور، گوارا باد شما را آن حالتی که صبح کرده اید در آن و نجات یافته اید از محنت هایی که مردم را در پیش است، به درستی که رو کرده است به سوی مردم محنت های بسیار مانند پاره های شب تار.
پس مدتی ایستاد و طلب آمرزش برای اهل بقیع نمود، و رو آورد به سوی حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرمود: جبرئیل در هر سال قرآن را یک مرتبه بر من عرضه می کرد، و در این سال دو مرتبه عرض نمود، چنین گمان دارم که این برای آن است که وفات من نزدیک شده است.
پس فرمود: یا علی به درستی که حق تعالی مرا مخیر گردانید بر میان خزانه های دنیا و مخلد بودن در آن یا بهشت، من اختیار لقای پروردگار خود کردم، چون بمیرم عورت مرا بپوشان که هر که به عورت من نظر کند کور می شود.(25)

23- دو رکن علی (ع)

جابر بن عبدالله گوید: شنیدم رسول خدا (ص) سه روز پیش از وفاتش به علی (ع) می فرمود: درود بر تو ای پدر دو گل من، تو را به دو ریحانه دنیای خود سفارش کنم به همین زودی دو ستون تو ویران شوند و خدا خلیفه من است بر تو، چون رسول خدا (ص) وفات کرد. فرمود: این یک ستون من بود که رسول خدا (ص) به من فرمود، چون فاطمه وفات کرد، فرمود: این ستون دوم است که رسول خدا (ص) فرمود.(26)

24- وظیفه غسل پیامبر (ص)

ابن عباس گفته چون رسول خدا (ص) بیمار شد انجمنی از اصحابش نزد او بودند و عمار بن یاسر از میان آنها برخاست و به او گفت: یا رسول الله پدر و مادرم قربانت کدام یک از ما تو را غسل دهیم اگر این پیشامد به وجود آمد؟
فرمود: آن وظیفه علی بن ابی طالب است زیرا قصد حرکت دادن هر عضوی را از من کند فرشتگان به او کمک کنند.
عرض کرد: پدر و مادرم قربانت چه کسی بر شما نماز می خواند در این پیشامد؟ فرمود: خاموش باش خدایت رحمت کند.
سپس پیغمبر فرمود: یا بن ابی طالب چون دیدی جانم از تنم بر آمد تو مرا خوب غسل بده و با این دو پارچه لباسم، کفن کن یا در پارچه سید مصر و برد یمانی، کفن بسیار گران بر من مپوش، مرا بردارید و ببرید تا بر لب گورم نهید اول کسی که بر من رحمت فرستد خداست جل جلاله از بالای عرش خود سپس جبرییل و میکاییل و اسرافیل در صفوف فرشته ها که جز خدا شمار آنها را نداند نماز بر من گزارند. (27)