فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

شخصیتها:

گورباچف رئیس جمهور شوروی سابق
آیت الله خمینی فراتر از زمان می اندیشید و در بعد مکان نمی گنجید. اگر ما پیش بینی آیت الله خمینی را جدی می گرفتیم امروز قطعا شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
حافظ اسد
امام خمینی (قدس سره) شخصیتی بود که نقش والایی در رهبری ملت مسلمان ایران علیه رژیم ستمگر شاه به عهده داشت: مجاهدی بود که ایران را به جایگاه واقعی خود که همانا مبارزه با ظلم و استبداد و دیکتاتوری، هدایت کرد.
کیم ایل سونگ رئیس جمهور کره شمالی
حضرت امام خمینی (قدس سره) اقدامات بارزی در راه هدف مقدس خود که مبارزه با تمام اشکال سلطه جویی و وابستگی امپریالیسم باشد به عمل آورد که پیروزی انقلاب را در ایران تضمین نمود و موجب توسعه و استقلال و سعادت مملکت گردید.
سرهنگ محمد قزافی رهبر لیبی
امام خمینی را می توان از بزرگترین پیامبران انقلاب و پایبند آن و دشمن سرسخت امپریالیسم و صهیونیسم و استکبار جهانی دانست.

رسانه ها:

نیویورک تایمز
امام خمینی رهبر اسلامی ایران نیروی عمده در صحنه سیاسی جهان بود.
تایمز لندن
خمینی که به زبان مردم عادی سخن می گفت به طرفداران فقیر و محروم خود اعتقاد به نفس، اطمینان و احترام به خود بخشید، احساسی که آنها را قادر کرده است هر کسی سر راهشان بایستد با مشت خود از بین ببرند، وی به مردم مستضعف نشان داد که می توان حتی در برابر قدرتهایی مثل آمریکا ایستاد و نهراسید.
یک روزنامه نروژی
آیت الله خمینی شخصیتی بود استوار و در سختی ها به آرامی تصمیم می گرفت سخن او قانون بود و قانون او قرآن.
روزنامه دیلی تلگراف
دشمنان ایران وحشت دارند که روح آیت الله خمینی همچنان رهبری ایران را در دست داشته باشد.