فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

تصمیم دارم به هیچ موجودی جسارت نکنم

امام از عرفان بالایی برخوردار بودند لذا به همه چیز و همه کس با احترام برخورد می کردند.
یک روز در درس خارج فرمودند: من تصمیم دارم به هیچ موجودی از موجودات خدای متعال جسارت نکنم.
ایشان در روزهای آخر سال تحصیلی، ضمن نصیحت و ارشاد، گاهی می فرمودند:
من از جملاتی که در حال عصبانیت به آقایان گفته ام عذر می خواهم. شما مرا دعا کنید که بر نفس مسلط باشم.
آیت الله مومن کیهان ش 16930

امام خمینی در آیینه دیگران

شخصیتها:

گورباچف رئیس جمهور شوروی سابق
آیت الله خمینی فراتر از زمان می اندیشید و در بعد مکان نمی گنجید. اگر ما پیش بینی آیت الله خمینی را جدی می گرفتیم امروز قطعا شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
حافظ اسد
امام خمینی (قدس سره) شخصیتی بود که نقش والایی در رهبری ملت مسلمان ایران علیه رژیم ستمگر شاه به عهده داشت: مجاهدی بود که ایران را به جایگاه واقعی خود که همانا مبارزه با ظلم و استبداد و دیکتاتوری، هدایت کرد.
کیم ایل سونگ رئیس جمهور کره شمالی
حضرت امام خمینی (قدس سره) اقدامات بارزی در راه هدف مقدس خود که مبارزه با تمام اشکال سلطه جویی و وابستگی امپریالیسم باشد به عمل آورد که پیروزی انقلاب را در ایران تضمین نمود و موجب توسعه و استقلال و سعادت مملکت گردید.
سرهنگ محمد قزافی رهبر لیبی
امام خمینی را می توان از بزرگترین پیامبران انقلاب و پایبند آن و دشمن سرسخت امپریالیسم و صهیونیسم و استکبار جهانی دانست.