فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

درس سازنده

امام شبها در مدرسه دارالشفا شمسیه تدریس می کرد که بنده هم در این درس شرکت می کردم. گاهی وقتها هم در درس منطق منظومه ایشان هم حاضر می شدم.
امام خمینی، درس اخلاق بسیار خوب و سازنده ای داشت که من هم در آن درس حاضر می شدم.
آیت الله جعفر صبوری قمی کیهان ش 16615

با مقامات دولتی عراق ملاقات خصوصی نمی کردند

امام به اشخاص عراقی که از اداری ها و استاندار و فرماندار و... می آمدند و می خواستند شرفیاب شوند. اجازه ملاقات خصوصی نمی دادند. به من فرموده بودند که هر وقت اینها آمدند همان وقتی که هنگام بیرونی است و مردم هستند (همان ساعت 5/2 از غروب گذشته). چون این معنا تکرار شده بود اینها هم دیگر می دانستند. وقتی وارد می شدند امام هیچ جلوی اینها و کسانی که از دولتی ها بودند، بلند نمی شدند و اگر ایشان صلاح می دانستند جوابشان را می دادند.
حجت الاسلام قرهی کیهان ش 16590

سراغ او را می گرفتند

بسیار اتفاق افتاد که هر یک از دوستان (دفتر) دچار کسالت می شدند و به مجرد عدم حضور، امام سراغ او را می گرفتند و برای احوالپرسی و عیادت، دیگری را نزد او می فرستادند.
حجت الاسلام رحیمیان - در سایه آفتاب - ص 103