فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

به گزارشها اکتفا نکنید

در اوایل ورود به نجف، شبی که (امام) به بازدید آیت الله حکیم رفتند، طلاب ایشان را همراهی کردند. در آن بازدید امام به آقای حکیم پیشنهاد کردند که:
خوب است یک سفر به ایران تشریف ببرید که هم زیارتی است و هم اوضاع را از نزدیک می بینید و تنها به گزارشها اکتفا نکنید.
آیت الله عمید زنجانی کیهان ش 17245

درس سازنده

امام شبها در مدرسه دارالشفا شمسیه تدریس می کرد که بنده هم در این درس شرکت می کردم. گاهی وقتها هم در درس منطق منظومه ایشان هم حاضر می شدم.
امام خمینی، درس اخلاق بسیار خوب و سازنده ای داشت که من هم در آن درس حاضر می شدم.
آیت الله جعفر صبوری قمی کیهان ش 16615

با مقامات دولتی عراق ملاقات خصوصی نمی کردند

امام به اشخاص عراقی که از اداری ها و استاندار و فرماندار و... می آمدند و می خواستند شرفیاب شوند. اجازه ملاقات خصوصی نمی دادند. به من فرموده بودند که هر وقت اینها آمدند همان وقتی که هنگام بیرونی است و مردم هستند (همان ساعت 5/2 از غروب گذشته). چون این معنا تکرار شده بود اینها هم دیگر می دانستند. وقتی وارد می شدند امام هیچ جلوی اینها و کسانی که از دولتی ها بودند، بلند نمی شدند و اگر ایشان صلاح می دانستند جوابشان را می دادند.
حجت الاسلام قرهی کیهان ش 16590