فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

بر حذر باشید

وقتی حوزه در فصل تابستان یا در ایام محرم تعطیل می شد امام نصایحی به طلبه ها می کردند از جمله روزی فرمودند:
شما به شهرهایتان که می روید، دین را تبلیغ کنید. از موضعگیری برخاسته از نفسانیات بر حذر باشید. از اینکه چیزی را که نمی دانید بعنوان دین نقل کنید بر حذر باشید و آنچه واقعیت است را به مردم بگویید.
آیت الله امامی کاشانی کیهان ش 16950

کنار صندلی امام

وقتی امام از زندان آزاد شدند مردم یک شور و عشق و علاقه خاصی از خود نشان دادند و ارادتی از سر اخلاص نسبت به امام ابراز داشتند. مردم به زیارت حضرت امام (ره) می رفتند و من هم از روی کنجکاوی، بعد از کلاس درس به دیدار امام می رفتم و بر دست ایشان بوسه می زدم و نماز مغرب و عشاء را به امامت امام (ره) می خواندم. روزی به خاطر زیادی جمعیت و فشار آنان مانده بودم که با صدای بلند گفتم: برای سلامتی آقای خمینی صلوات. بعد یک نفر از لابلای جمعیت مثل این که معجزه ای شده باشد، زیر بغل های من را گرفت و مرا در کنار صندلی امام برد و من موفق شدم که بر دست ایشان بوسه بزنم و هیچ مشکلی به خاطر ازدحام جمعیت برایم پیش نیامد.
محمد حسین شکارچی کیهان ش 17242

همه اسلام شناس شده اند

امام تا اواخر عمر گاهی جمله ای می گفتند که با همه مهابت ایشان، صدای خنده و شادی عموم بلند می شد.
در یکی از سخنرانی ها که به مناسبت مبعث با حضور گروه زیادی از مقامات کشوری و مردم برگزار شده بود درباره اسلام شناسی سران استکبار، آمریکایی ها، اسرائیلی ها و غیره فرمودند:
همه اسلام شناس شده اند، چنان درباره مسایل اسلامی اظهار نظر می کنند که من می ترسم در آینده بر عروة الوثقی حاشیه بنویسند!
با این مزاح حضرت امام (ره)، صدای غریو خنده حضار بلند شد.
حجت الاسلام علی دوانی کیهان ش 17233