فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

فعلاً روز مبارزه است

در دوران مبارزه که بحث طرفداری و یا مخالفت با مرحوم دکتر شریعتی در ایران خیلی رواج داشت به نجف مشرف شدم خدمت امام رسیدم.
امام از اوضاع و احوال ایران جویا شدند. خبرها را عرض کردم و مشکل فوق را هم گفتم و از امام خواستم دستوری دهند تا غائله مخالفت یا موافقت با دکتر شریعتی ختم شود. امام فرمودند: از من چیزی نقل نکن. سپس فرمودند: فعلا روز مبارزه (با شاه) است.
سید صادق شمس الدین واعظ کیهان ش 17001

بر حذر باشید

وقتی حوزه در فصل تابستان یا در ایام محرم تعطیل می شد امام نصایحی به طلبه ها می کردند از جمله روزی فرمودند:
شما به شهرهایتان که می روید، دین را تبلیغ کنید. از موضعگیری برخاسته از نفسانیات بر حذر باشید. از اینکه چیزی را که نمی دانید بعنوان دین نقل کنید بر حذر باشید و آنچه واقعیت است را به مردم بگویید.
آیت الله امامی کاشانی کیهان ش 16950

کنار صندلی امام

وقتی امام از زندان آزاد شدند مردم یک شور و عشق و علاقه خاصی از خود نشان دادند و ارادتی از سر اخلاص نسبت به امام ابراز داشتند. مردم به زیارت حضرت امام (ره) می رفتند و من هم از روی کنجکاوی، بعد از کلاس درس به دیدار امام می رفتم و بر دست ایشان بوسه می زدم و نماز مغرب و عشاء را به امامت امام (ره) می خواندم. روزی به خاطر زیادی جمعیت و فشار آنان مانده بودم که با صدای بلند گفتم: برای سلامتی آقای خمینی صلوات. بعد یک نفر از لابلای جمعیت مثل این که معجزه ای شده باشد، زیر بغل های من را گرفت و مرا در کنار صندلی امام برد و من موفق شدم که بر دست ایشان بوسه بزنم و هیچ مشکلی به خاطر ازدحام جمعیت برایم پیش نیامد.
محمد حسین شکارچی کیهان ش 17242