فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

اجر عظیم

سال 57 وقتی حضرت امام (ره) از تبعید بازگشتند و به قم تشریف آوردند، بیشتر شب ها به دیدار علماء می رفتند، شبی حضرت امام (ره) به محله ما آمدند تا به دیدار مرحوم حاج ابوالحسن روحانی که از علماء بودند، بروند. ما متوجه آمدن امام به محله شده بودیم، امام (ره) آمدند و به منزل آقای روحانی رفتند و چند دقیقه ای در منزل بودند. هنگامی که امام از اتاق بیرون آمد، مادر مرحومه ام، مریم نیکوکلام صادقی - کفش های امام را جفت کردند و امام وقتی با کار ایشان مواجه شد، به مادرم فرمود: خداوند به شما اجر عظیم عنایت فرماید.
من آن شب بر بلندی دیوار سکو مانندی ایستاده بودم، تا امام بیرون آمدند، دویدم و امام را بوسه زدم. مادر نمی دانست اجر عظیم یعنی چه؟ مدت ها بود که می پرسید اجر عظیم، چه اجری است؟
تا این که زمان جنگ فرا رسید و برادرم پیش مرحوم حاج آقا روحانی رفت و استخاره کرد، ایشان در جواب استخاره گفتند در آینده با دشمن ستیز خواهی کرد. برادرم به جبهه رفت و مدتی بعد به شهادت رسید.
وقتی پیکر پاکش را آوردند مادرم گفت: الان فهمیدم معنی اجر عظیم چیست.

شیوه پسندیده

درس حضرت امام (ره) در نجف شلوغ بود و جمعیت زیادی در درس ایشان حاضر می شدند. ما هم در درس آقایان دیگر حاضر می شدیم. اما رفتار و شیوه امام خیلی مورد پسند بود، ما در آن وقت جوان بودیم و لذا کسانی نوعاً در درس ایشان حضور پیدا می کردند که در سیاست طرفدار ایشان بودند.
آیت الله علی اصغر معصومی کیهان ش 17294

فعلاً روز مبارزه است

در دوران مبارزه که بحث طرفداری و یا مخالفت با مرحوم دکتر شریعتی در ایران خیلی رواج داشت به نجف مشرف شدم خدمت امام رسیدم.
امام از اوضاع و احوال ایران جویا شدند. خبرها را عرض کردم و مشکل فوق را هم گفتم و از امام خواستم دستوری دهند تا غائله مخالفت یا موافقت با دکتر شریعتی ختم شود. امام فرمودند: از من چیزی نقل نکن. سپس فرمودند: فعلا روز مبارزه (با شاه) است.
سید صادق شمس الدین واعظ کیهان ش 17001