فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

ما دو حزب بیشتر نداریم

در جماران خدمت امام رسیدیم، در آن دیدار همه سران نظام حضور داشتند. آن موقع، مقام معظم رهبری رئیس جمهور بود، جلسه در ارتباط با حزب جمهوری اسلامی بود. ایشان گزارشی از حزب جمهوری اسلامی ارائه نمودند. و امام در رهنمودهای خود فرمودند: ما دو حزب بیشتر نداریم، اگر در کارهای اخلاقی و سیاسی و فرهنگی دعوت به خود می کنیم، این حزب شیطان است، اگر دعوت به خدا می کنید حزب الله است.
آیت الله علی اصغر معصومی کیهان ش 17285

هیچ کس عکس العمل نشان ندهد

غائله خلق مسلمان به راه افتاده بود، امام طبق برنامه ای که داشتند پس از بازگشت از تبعید، شب ها به دیدار علماء و خانواده شهدا می رفتند، شبی هم به منزل آیت الله محمد مومن رفتند، پس از این دیدار، ما در رکاب اتومبیل حامل ایشان که یک دستگاه بلیزر بود ایستاده بودیم و از ایشان حفاظت می کردیم. اتومبیل که در خیابان ارم به کوچه ارک نزدیک شد، عده ای نزدیک به بیست تا سی نفر گویا به صورت برنامه ریزی شده، از کوچه بیرون دویدند و دور ماشین را محاصره کردند، آنها در حالی که عکس شریعتمداری را در دست داشتند به نفع او شعار دادند. امام در همان وقت توصیه نمودند هیچ کس حق ندارد عکس العملی از خود نشان دهد. آنها چند دقیقه ای شعار دادند، وقتی با سکوت حضرت امام (ره) و بی توجهی همراهان امام مواجه شدند، بدون پیش آمد اتفاقی، اطراف ماشین را ترک کردند و این مسئله به خاطر درایت و دوراندیشی حضرت امام (ره) بود.
علی مؤمن کیهان ش 16973

رئیس جمهور آمریکا، منفور جامعه است

یکبار که یک هیئت عراقی در نجف به دیدن امام آمده بودند یک مترجم بود که امام فرمودند او را برای ترجمه بیاورید. ما وقتی به آن آقا گفتیم بیاید ترسید و گفت: این اشخاص به من مثل خوک نگاه می کنند و این شخصیت که الان پیش امام می آید چنین و چنان است و... و گفت به امام بگو مواظب باشد... من به او گفتم: چه می گویی امام به رئیس جمهور آمریکا خطاب کردند و گفتند: منفور جامعه است، کسی که به رئیس جمهور آمریکا این را بگوید از اینها بترسد؟ اگر من این حرف شما را به امام بگویم ایشان مرا از اینجا بیرون می کنند. آن آقای مترجم وقتی این حرف ها را شنید خوشحال شد و با خنده بیرون رفت.
حجت الاسلام عبدالعلی قرهی کیهان ش 17235