فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

چیزی که مهم است دختر است

علاقه آقا به دختر خیلی زیاد بود؛ یعنی به کسانی که فرزند دختر داشتند می گفتند: آن چیزی که مهم است، دختر است. همیشه می گفتند: آن کسی که مورد علاقه می تواند قرار بگیرد دختر است. شاید به همین خاطر بود که عقیده داشتند از دامن زن مرد به معراج می رود.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1، ص 35

ما دو حزب بیشتر نداریم

در جماران خدمت امام رسیدیم، در آن دیدار همه سران نظام حضور داشتند. آن موقع، مقام معظم رهبری رئیس جمهور بود، جلسه در ارتباط با حزب جمهوری اسلامی بود. ایشان گزارشی از حزب جمهوری اسلامی ارائه نمودند. و امام در رهنمودهای خود فرمودند: ما دو حزب بیشتر نداریم، اگر در کارهای اخلاقی و سیاسی و فرهنگی دعوت به خود می کنیم، این حزب شیطان است، اگر دعوت به خدا می کنید حزب الله است.
آیت الله علی اصغر معصومی کیهان ش 17285

هیچ کس عکس العمل نشان ندهد

غائله خلق مسلمان به راه افتاده بود، امام طبق برنامه ای که داشتند پس از بازگشت از تبعید، شب ها به دیدار علماء و خانواده شهدا می رفتند، شبی هم به منزل آیت الله محمد مومن رفتند، پس از این دیدار، ما در رکاب اتومبیل حامل ایشان که یک دستگاه بلیزر بود ایستاده بودیم و از ایشان حفاظت می کردیم. اتومبیل که در خیابان ارم به کوچه ارک نزدیک شد، عده ای نزدیک به بیست تا سی نفر گویا به صورت برنامه ریزی شده، از کوچه بیرون دویدند و دور ماشین را محاصره کردند، آنها در حالی که عکس شریعتمداری را در دست داشتند به نفع او شعار دادند. امام در همان وقت توصیه نمودند هیچ کس حق ندارد عکس العملی از خود نشان دهد. آنها چند دقیقه ای شعار دادند، وقتی با سکوت حضرت امام (ره) و بی توجهی همراهان امام مواجه شدند، بدون پیش آمد اتفاقی، اطراف ماشین را ترک کردند و این مسئله به خاطر درایت و دوراندیشی حضرت امام (ره) بود.
علی مؤمن کیهان ش 16973