فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

دنیا در نظر امام

اینها توجه ندارند

در سال 1358 که بنده عضو شورای سرپرستی صدا و سیما بودم یکی دو هفته از شروع کارمان گذشته بود که امام فرمودند اعضای شورا به قم بیایند. من با آن ها کار دارم. ما پنج نفر در همان اتاق کوچک منزل امام خدمت ایشان رسیدیم. امام برای اداره صدا و سیما توصیه هایی کردند درست موقعی بود که چند ماهی از فوت آیت الله طالقانی گذشته بود و درس تفسیر ایشان که از تلویزیون پخش می شد ناتمام مانده بود. خدمت امام عرض کردم آقا در جامعه تبلیغات زیادی تحت عناوین نان، مسکن و آزادی می شود و گروهی سعی دارند هدف انقلاب و تبلیغ حکومت را همین ها معرفی کنند. امام فرمودند: این هایی که این صحبت ها را می کنند توجه ندارند که ما در حدیث داریم خداوند از ازل اصلا نظر رحمت به این زمین نینداخته است و اصلا این عالم دنیا پست ترین عوالم نزد خداوند است.
دکتر غلامعلی حداد عادل به نقل از مجله اندیشه حکومت ش 7

موضوعات متفرقه