فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

عاقبت از درس دادن به امام عاجز شد

من با امام هم سال بودم و با هم به مکتبخانه می رفتیم. ایشان نابغه بود! امام سه ماه که در اینجا درس خواند تمام دروس را یاد گرفت! در ماه چهارم، آقا نجفی معلم مکتبخانه، مکتب و ما را به آقا روح الله می سپرد و می گفت:
تو درس بده تا من برگردم.
بعد او به خمین می رفت و خود درس می گرفت تا بتواند به روح الله درس بدهد، عاقبت هم از درس دادن به او عاجز شده و از ده رفت. پس از آن روحانی دیگری به اسم آقای صدر به این مکتب آمد اما پس از گذشت یکماه و نیم، باز آقا روح الله از او هم غلط می گرفت!
عباسعلی ابن علی کیهان ش 17073

این باب در قرآن نیست

خبری داشتیم از چهارمین نشست مجمع فقهای اسلامی در مکه که در لیست کتابهای تحریم شده، از کتابی نام برده شد که به زبان عربی درباره بشارتهای قرآن به انقلاب اسلامی ایران و امام منتشر شده است و طی آن با تاویل و تفسیر در استفاده از حروف ابجد آیاتی از قرآن کریم را بر انقلاب و شخصیت امام تطبیق داده است. در همین رابطه دامنه وسیع تبلیغات دشمن علیه انقلاب اسلامی به عرض رسید و امام مخالفت شدید خود را با انتشار این گونه کتابها اعلام فرمودند و تذکر دادند: در قرآن هیچ گونه اشاره ای در این باب وجود ندارد. امام همچنین امر فرمودند: مسئولان باید از انتشار این گونه کتابها جلوگیری کنند.
دکتر کمال خرازی - اطلاعات - 27/5/60

دنیا در نظر امام