فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

زیرکی خاصی

هنگام آزادی امام از منزل تحت محاصره در قیطریه تهران و سوار شدن ایشان به اتومبیل برای بازگشت به قم، سرهنگ مولوی معاون ساواک تهران تصمیم و اصرار داشت در اتومبیل کنار امام نشسته و در انظار چنین وانمود کند که اختلافات پایان یافته است، ولی امام با زیرکی خاصی که داشتند اجازه ندادند و با بی اعتنایی، سماوری را با خود برداشته و در کنار خویش قرار دادند.
کوثر - ج 1

اول فهم ادله بعد بررسی نظرات

درس امام درس تحقیقی و عمیقی بود. ایشان به تحقیق و تتبع اهمیت زیادی می دادند. برای همین قبل از رجوع به اقوال فقها، ادله مساله را مورد بررسی قرار می دادند و می فرمودند: اول ببینیم خودمان از ادله چه می فهمیم. آنگاه به بررسی نظرات دیگران می پرداختند.
آیت الله محمد رضا توسلی - حوزه، ش 45

عاقبت از درس دادن به امام عاجز شد

من با امام هم سال بودم و با هم به مکتبخانه می رفتیم. ایشان نابغه بود! امام سه ماه که در اینجا درس خواند تمام دروس را یاد گرفت! در ماه چهارم، آقا نجفی معلم مکتبخانه، مکتب و ما را به آقا روح الله می سپرد و می گفت:
تو درس بده تا من برگردم.
بعد او به خمین می رفت و خود درس می گرفت تا بتواند به روح الله درس بدهد، عاقبت هم از درس دادن به او عاجز شده و از ده رفت. پس از آن روحانی دیگری به اسم آقای صدر به این مکتب آمد اما پس از گذشت یکماه و نیم، باز آقا روح الله از او هم غلط می گرفت!
عباسعلی ابن علی کیهان ش 17073