فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

اول به زیارت رفتند

در لحظات اولیه ورود امام به نجف ایشان قبل از ورود به منزل محقری که برای سکونت ایشان تهیه شده بود ابتدا به حرم حضرت امیر (علیه السلام) مشرف شدند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3، ص 16

امام و هوشیاری

زیرکی خاصی

هنگام آزادی امام از منزل تحت محاصره در قیطریه تهران و سوار شدن ایشان به اتومبیل برای بازگشت به قم، سرهنگ مولوی معاون ساواک تهران تصمیم و اصرار داشت در اتومبیل کنار امام نشسته و در انظار چنین وانمود کند که اختلافات پایان یافته است، ولی امام با زیرکی خاصی که داشتند اجازه ندادند و با بی اعتنایی، سماوری را با خود برداشته و در کنار خویش قرار دادند.
کوثر - ج 1