فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

کتابهای خود را فروختند

امام برای زیارت خانه خدا و زیارت کربلای امام حسین (علیه السلام) کتابهای خود را فروختند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3، ص 15

اول به زیارت رفتند

در لحظات اولیه ورود امام به نجف ایشان قبل از ورود به منزل محقری که برای سکونت ایشان تهیه شده بود ابتدا به حرم حضرت امیر (علیه السلام) مشرف شدند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3، ص 16

امام و هوشیاری