فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

نمی خواهم برای آنها تکلیف ایجاد شود

مسئولین کشور هر دو سه هفته یکبار در منزل ما جلسه داشتند. حضرت امام هم به این جلسات می آمدند. مدتی می نشستند و صحبتهایی هم می کردند. بعد که امام می رفتند، شام میهمانان داده می شد.
امام برای شام نمی ماندند. گاهی من به امام می گفتم که شما چرا نمی نشینید می گفتند:
برای آنها تکلیف ایجاد می شود. آنها اینطوری راحت ترند. من احساس می کنم آنها در حضور من راحت نیستند.
فاطمه طباطبایی کیهان ش 16969

امام و معصومین

کتابهای خود را فروختند

امام برای زیارت خانه خدا و زیارت کربلای امام حسین (علیه السلام) کتابهای خود را فروختند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3، ص 15