فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

تفکرات

کارهای عادیت را هم قصد قربت کن

بارها امام به من گفته اند که کارهای عادیت را هم قصد قربت کن، تا پاداش داشته باشی.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1، ص 57.

استخاره

به یاد ندارم که امام ره در مورد کارهای شخصی شان استخاره کرده باشند. روزی رفقای نجف از ایشان درخواست کردند که درس اصول را شروع کنند اما ایشان موافقت نمی کردند.
یکی از رفقا عرض کرد: آقا! استخاره بفرمایید. اگر خوب آمد درس را شروع کنید. ایشان در جواب فرمودند: استخاره چیست؟ من باید حال خودم را ملاحظه کنم که می توانم بپذیرم یا نه.
آیت الله محمد حسن قدیری کیهان ش 17087