فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

انگشتر طلا را از دستت بیرون بیاور

در جلسه ای که در مسجدی تشکیل شده بود امام بلند شد و به طرف جوانی که کنار من نشسته بود آمدند و به او فرمودند:
این انگشتری که دستت هست، اگر انگشتر طلاست بیرون بیاور!
حجت الاسلام محمد مؤمن کیهان ش 16932

دوری از اشتهار

عکس نمی دهم

آقایان افغانی که در نجف بودند، حسینیه ای داشتند. آنها علاقه مند بودند که عکس امام را در حسینیه خود نصب کنند. مکرر به من مراجعه می کردند. من هم خدمت امام رفتم و مطلب را گفتم.
امام فرمودند: نمی دهم.
دوباره یکی از آنها آمد و تقاضای عکس امام را کرد. من دوباره خدمت امام رفتم و مسئله را گفتم. امام با تندی جواب منفی دادند.
من دوباره اصرار کردم که آقا! اینها نظری ندارند.
امام فرمودند: من خودم به مردم می گویم که دنبال دنیا نروید، این دنیاست! نمی دهم.
حجت الاسلام عبدالعلی قرهی کیهان ش 17327