فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

عبادت را در جوانی انجام بده

هر وقت خدمت امام می رسیدم مرا نصیحت می کردند. یکروز به من فرمودند: فکر نکن که موقع پیری زمان عبادت است. عبادت را هم در جوانی انجام بده.
امام با این تفکر که اگر در جوانی گناه کنیم در پیری فرصت جبران آن را داریم صد در صد مخالف بودند.
علی اشراقی کیهان ش 16945

تا جوان هستید

سال 1365 یک شب که در کنار امام خوابیده بودم و در ایامی بود که امام تازه از بیمارستان مرخص شده بود امام هنوز حال نقاهت داشتند و با این همه برای نماز شب برخاستند ایشان وقتی خواستند وضو بگیرند موقع مسح کشیدن پا چون نمی توانستند و برایشان مشکل بود دستشان را به شانه بنده تکیه دادند و گفتند: فلانی، گفتم بله فرمودند تا جوان هستید عبادت بکنید اگر پیر شدید مثل من دیگر نمی توانید. لذت عبادت در جوانی است.
کیهان ش 16574
اواخر سال 67، اول ماه شعبان بود که خدمت آقا رسیدم. مفاتیح دستشان بود و می خواستند دعاهای مخصوص ماه شعبان را بخوانند. تا رفتم دست ایشان را ببوسم که مرخص شوم، فرمودند: هر کاری که می خواهی بکنی در جوانی بکن. در پیری باید بخوابی و ناله کنی.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1، ص 56

مزاح