فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

مقید بودند حجابمان را حفظ کنیم

امام مقید بودند که ما از بچگی حجاب شرعی مان را حفظ کنیم. در منزل حق انجام هیچ گونه معاصی، از جمله غیبت، دروغ، بی احترامی به بزرگتر و توهین به مسلمانان را نداشتیم. خصوصا روی معصیت تاکید می نمودند که بندگان خدا هیچ امتیازی، جز از نظر تقوی و پرهیزکاری بر هم ندارند و این مساله را از بچگی به ما گوشزد می نمودند. ایشان همیشه می گفتند: بین شما و کارگری که در منزل کار می کند هیچ فرقی نیست.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1، ص 45

سلام

به من مجال سلام ندادند

یک شب که به حرم حضرت علی (علیه السلام) مشرف شده بودم مشغول نماز بودم که متوجه شدم امام تشریف آوردند و در کنار من در جایی که خالی بود نشستند. پس از نماز متوجه شدم که ایشان مشغول دعا هستند. گفتم ادب ایجاب می کند که دعای آقا که تمام شد خدمتشان سلام عرض کنم. اما امام به من مجال ندادند چون تا سلام نمازم را دادم فورا رو به من کردند و با گرمی خاصی سلام کردند، و من شرمنده شدم.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3، ص 243